Рекомендації серпневої конференції 2016

Рекомендації

серпневої конференції педагогічних працівників району 2016 року  

Обговоривши доповідь  начальника відділу освіти Петрівської  районної державної адміністрації Москальця Г.Л. «Про підсумки розвитку дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освіти у 2015/2016 навчальному році та пріоритетні завдання розвитку освітньої галузі  на 2016/2017 навчальний рік», конференція педагогічних  працівників району рекомендує:
            1.Доповідь начальника відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації Москальця Г.Л. «Про підсумки розвитку дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освіти у 2015/2016 навчальному році та пріоритетні завдання розвитку освітньої галузі  на 2016/2017 навчальний рік» взяти до відома.
            2. У 2016/2017 н.р. діяльність  педагогічних  колективів навчальних  закладів,  методичних  служб, відділу освіти спрямувати на підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:
- модернізації змісту дошкільної освіти;
            -  забезпечення рівного  доступу до якісної освіти;
            - переходу   початкової та середньої школи на новий зміст навчання;
            - оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в умовах запровадження та реалізації нових Державних стандартів освіти;
            - підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
            - задоволення запитів особистості;
            -  удосконалення системи моніторингу якості освіти;
            - сприяння формуванню здорового  способу  життя, фізичному розвитку дітей та підготовці молоді  до  самостійної діяльності;
            - підвищення соціального захисту учасників навчально – виховного процесу;
            - реалізації завдань, передбачених  районною Комплексною програмою розвитку освіти Петрівського району на 2014-2017 роки «Освіта Петрівщини».

            3. Відділу освіти Петрівської  районної державної адміністрації:
            3.1. Забезпечити контроль за виконанням районної Комплексної програми розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014 – 2017 роки.
            3.2. Вжити заходів щодо забезпечення переходу початкової та основної школи на новий зміст і структуру навчання відповідно до вимог Державних стандартів (організація курсів підвищення кваліфікації вчителів 1-4,5,8 класів, забезпечення учителів відповідними державними програмами та інструктивно – методичними матеріалами).
            3.3. Забезпечити інтеграцію дітей із особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.
            3.4. Забезпечити діяльність Петрівського освітнього  округу.
            3.5. Забезпечити функціонування Петрівського НВО та сприяти розширенню мережі таких закладів.
            3.6. Продовжити роботу щодо створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів  в умовах  децентралізації влади.
            3.7. Здійснювати аналіз та корекцію упровадження профільного навчання у закладах освіти.
            3.8. Розширити систему співпраці з вищими навчальними закладами та професійно-технічними училищами в контексті завдань профільної освіти учнів.
            3.9. Розробити організаційно – методичне забезпечення впровадження профільного навчання, визначити доцільність реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів, корегувати їхнє профільне спрямування, місце розміщення, умови комплектування, потреби в кадровому забезпеченні.
            3.10. Сприяти зміцненню навчально-матеріальної бази для викладання англійської мови  в ЗНЗ району, забезпеченню закладів учителями з відповідною освітою.
            3.11. Продовжити виконання заходів щодо комп’ютеризації та інформатизації навчальних закладів.
3.12. Сприяти у наданні всім освітнім закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій підєднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів.
3.13. Здійснити  заходи щодо першочергового оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою, зокрема кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо.
            3.14. Забезпечити якісне підвезення дітей, які проживають поза межею пішохідної доступності, та придбання двох шкільних автобусів для підвезення дітей до загальноосвітніх навчальних закладів.
            3.15. Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплення оздоровленням  не менше  60% дітей шкільного  віку у пришкільних  оздоровчих  таборах.
            3.16. Забезпечити стовідсоткове  харчування учнів 1-4 класів та створення  умов для харчування решти учнів, насамперед дітей пільгових категорій, дітей, батьки яких брали, беруть участь у антитерористичній операції, дітей-переселенців.
            3.17.Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.
            3.18. Працювати над удосконалення системи управління охороною праці, безпеки життєдіяльності навчальних закладів згідно з вимогами нормативно-правових актів державної, галузевої та внутрішньої чинності з питань охорони праці.
            3.19. Постійно тримати на контролі питання забезпечення загальноосвітніх закладів району висококваліфікованими  спеціалістами з відповідною фаховою освітою.
            3.20. Не допускати з ініціативи відділу освіти, керівників установ та закладів освіти скерування працівників у відпустки без збереження заробітної плати.
3.21. Здійснити заходи щодо охоплення  дошкільною освітою  100% дітей від трьох до шести (семи) років.
3.22. Забезпечити виконання основних завдань розвитку дошкільної освіти, що визначені  Комплексною програмою розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки.
3.23. Продовжити роботу щодо створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, підвищення якості освіти.
            3.24. Домогтися виконання:
            - основних енергозберігаючих заходів;
            - основних заходів щодо дотримання Державних  санітарних  правил і норм.

            4. Методичному кабінету при відділі  освіти:
            4.1. Розпочати роботу над районною науково – методичною проблемою
«Розвиток  професійних компетентностей педагогічних працівників району як чинник забезпечення якісної освіти і умова формування інноваційного освітнього середовища», спрямувати діяльність РМК, ЗНЗ, ДНЗ на її реалізацію.
4.2. Здійснювати постійний науково – методичний супровід і прогнозування професійного розвитку  педагогічних управлінських та методичних кадрів.
4.3. Активізувати роботу щодо включення педагогічних колективів, керівників шкіл, учителів у пошукову,   експериментально – дослідницьку діяльність, реалізацію їхнього творчого потенціалу,  поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби в професійній самореалізації працівників освітньої галузі.
            4.4. Продовжити роботу щодо здійснення науково – методичного супроводу реалізації Державних стандартів, навчальних програм із метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів, звернути увагу на:
            -  розробку методичного  реподитарію;
            - удосконалення науково-методичного супроводу інновацій шляхом залучення фахівців освітніх установ;
            - використання освітніх та соціальних порталів.
            4.5. Здійснювати навчально-методичне забезпечення інваріантної та варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів.
            4.6. Удосконалити організаційно – методичний супровід різних видів моніторингу якості дошкільної, загальної середньої освіти.
            4.7. Активізувати використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у системі науково – методичної роботи з педагогічними працівниками.
            4.8. Вжити заходів щодо підвищення кваліфікацій педагогічних працівників, зокрема керівників та вчителів опорних шкіл, учителів початкових класів та педагогічних працівників, які працюють із учнями з особливими освітніми потребами.
            4.9. Звернути особливу увагу на удосконалення роботи методичних обєднань учителів початкових класів у зв’язку із затвердженням оновлених програм та запровадженням компетентнісного підходу до навчання.
4.10. Здійснювати методичний супровід реалізації нової редакції освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;
4.11. Забезпечити методичний супровід виконання вимог інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»;
4.12.Спрямувати роботу на надання педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів району дієвої допомоги щодо використання інноваційних технологій.
            4.13. Розширити і поглибити  співробітництво  з комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Кіровоградським педагогічним університетом  імені Володимира Винниченка, фондами, організаціями, асоціаціями.
                                  
            5. Директорам  загальноосвітніх  навчальних закладів:
            5.1. До  31 серпня підготувати  і провести педагогічні ради за підсумками  роботи у минулому навчальному році, визначити  завдання на 2016/2017 н.р.
            5.2. Організувати та провести:
            -  Перший урок у 1-4 класах «Це наше і це твоє», 5-8 класах «Від проголошення Незалежності до нової України»;
            -  урочисте святкування Дня знань 1 вересня 2016 року.

5.3.Пріоритетними напрямками з удосконалення управління навчальними закладами вважати:
            - удосконалення системи управління навчальним закладом, розвиток державно-громадського управління, делегування повноважень громадським структурам (ради закладу, піклувальні, батьківські, учнівські ради тощо) в умовах децентралізації;
            - розвиток інформаційних та комунікаційних технологій, організацію дистанційного навчання, у тому числі для дітей із особливими освітніми потребами;
            - організацію дослідно-експериментальної роботи з питань удосконалення якості освіти та технологій управління освітнім процесом у навчальному закладі;
            - удосконалення технологій проведення моніторингових досліджень та форми узагальнення  їхніх  результатів;
            - постійне оновлення менеджерських  знань та умінь, саморозвиток та самовдосконалення керівника,  підвищення професійної  компетентності;
            -  розвиток соціального партнерства навчального закладу;
            - формування інноваційного простору регіону.

            5.4. Із метою модернізації кадрової політики:
            - забезпечити виконання заходів щодо підвищення якісного  складу педагогічних працівників шляхом заочного навчання  та здобуття другої вищої освіти;
            - вживати заходів щодо максимального повернення та працевлаштування випускників педвузів, підготовка яких здійснювалася  за державним замовленням, створювати належні умови для їхньої праці, побуту, творчого зростання;
            - урахувати в замовленні на курси підвищення кваліфікації на 2016 рік потреби вчителів, які забезпечуватимуть реалізацію нових навчальних програм в умовах модернізації освіти;
            - продовжити практику морального та матеріального  стимулювання педагогічних працівників району.

            5.5. Із метою підвищення якості освіти:
            - забезпечити підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання,  впровадження компетентнісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, удосконалення навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня  професійної компетентності педагогів;
            - забезпечувати формування в учнів компетентностей, що  знадобляться їм у сучасному світі: володіння іноземними мовами та інформаційними технологіями,                   уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї країни;
            - узяти під особистий контроль рівень викладання предметів та дотримання педагогічними працівниками критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
            - забезпечити умови щодо виконання орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Наказ МОН України від 19.08.2016 року №1009), оновлених програм та запровадження компетентнісного підходу до навчання  (Наказ МОН України від 05.08.2016 року №948) та методичних рекомендацій до оновлених програм початкової школи (1-4 класи) (Лист МОН України від 17.08.2016 року №1/9-437);
             - аналізувати результати ЗНО випускників із предметів, їхню відповідність річному оцінюванню та визначати якісний показник роботи всіх учителів, які викладають предмети, обрані учнями для ЗНО, ініціювати обговорення вказаного питання педагогічними радами;
            - на засіданнях методичних формувань проводити тренінгові заняття,  он-лайн-тестування з метою підвищення якості підготовки педагогів-практиків до розв’язання тестових завдань різних рівнів;
            - використовувати результати ЗНО випускників під час фахової атестації педагогічних працівників, у ході розподілу педагогічного навантаження, матеріального заохочення вчителів;
            - забезпечувати пріоритетний розвиток та функціонування української мови як державної, англійської мови як  мови міжнаціонального спілкування;
            - забезпечити  наступність на всіх рівнях шкільного навчання, адаптацію дитини до навчання в початковій, основній школі, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення;
            - приділити особливу увагу організації здобуття освіти дітьми з особливими потребами;
            - удосконалювати  систему державно – громадського управління в умовах децентралізації.

            5.6. Із метою удосконалення роботи з обдарованими дітьми:
- забезпечити підвищення  рівня  науково-дослідницької роботи з обдарованими учнями;
- впроваджувати очно-дистанційне навчання обдарованої  молоді;
- забезпечити підвищення якості роботи  районної МАН та залучити до навчання в ній максимальної кількості обдарованих школярів;
- посилити контроль за цільовою підготовкою учнів  до участі в олімпіадах, конкурсах, Іnternet-олімпіадах;
- забезпечити участь школярів у Всеукраїнських учнівських турнірах;
- сприяти активному залученню вчителів, психологів до участі у Всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності, спрямованих на  роботу з обдарованою учнівською молоддю;
- рганізувати постійне висвітлення роботи закладів освіти з обдарованими учнями  на сайтах шкіл,  РМК.

            5.7. Із метою підвищення ефективності впровадження у навчально – виховний процес освітніх закладів інформаційно – комунікаційних технологій:
            - оновлювати базу даних загальноосвітніх навчальних закладів у інформаційній системі управління освітою (ІСУО Петрівського району);
            - постійно поповнювати сайти загальноосвітніх  навчальних закладів;
            - формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників відповідно до їхніх  інформаційних потреб;
            - залучати учнів та педагогічних працівників до участі в online, of - line проектах, олімпіадах, конкурсах, інтернет – конференціях;
      - використовувати інтернет – ресурси як засіб самоосвіти вчителя та учня;
      - підвищувати ефективність використання хмарних технологій в адміністративній діяльності та освітньому процесі;
      -  упроваджувати систему дистанційного навчання та забезпечення за її допомогою ефективного використання ІКТ;
      - продовжити роботу щодо створення блогів учителями-предметниками.

            5.8. Із метою запровадження інноваційних  технологій:
            - забезпечувати впровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій;
            - упроваджувати сучасну навчальну техніку, комп’ютерні засоби і технології у навчальний процес;
            - створювати умови для розвитку пошукової творчої активності та дослідно-експериментальної діяльності педагогічних кадрів;
            - активізувати роботу щодо вивчення і впровадження педагогічного досвіду.

            5.9. Для удосконалення профільного навчання:
- проводити інформаційну роботу серед учнів 8-9 класів та їхніх  батьків щодо вибору профілю навчання;
проаналізувати реальні можливості запровадження певного  профілю в кожній школі, освітньому окрузі;

вжити заходів щодо підвищення результативності упровадження профільного навчання.

            5.10. Із метою посилення заходів виховного впливу на учнівську молодь:
- забезпечити у кожному загальноосвітньому навчальному закладі розвиток системи національно-патріотичного виховання школярів, оновлення змісту, форм і методів  роботи щодо становлення особистості громадянина-патріота нової формації;
- сприяти подальшому розширенню напрямів співробітництва загальноосвітніх навчальних закладів із громадськими організаціями, соціальними інститутами з питань патріотичного виховання;
- популяризувати  кращий досвід патріотичного виховання дітей та учнівської молоді через  висвітлення матеріалів у ЗМІ, на офіційних веб-сайтах;
-  ширше використовувати потенціал туристсько-краєзнавчої роботи у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді;
- осучаснити  зміст національно-патріотичного виховання в шкільних музеях через  вивчення історії України, регіону,  діяльності борців за волю України, учасників антитерористичної операції;
- вивчати та популяризувати історію українського козацтва;
- розвивати систему шкільних, міжшкільних історичних, дебатних  клубів, Євроклубів.

5.11. Із метою активізації роботи з військово-патріотичного виховання:
- створити належні умови для викладання предмету «Захист Вітчизни» та проведення військово-польових зборів для закріплення теоретичних знань на практиці;
- організувати роботу гуртків військово-спортивного профілю («Школа безпеки», «Сокіл» («Джура») тощо) на базі навчальних закладів;
- створити у шкільних музеях експозиції про учасників АТО, які навчалися, працювали у закладі, організовувати проведення зустрічей, виховних годин, волонтерських акцій тощо.

            5.12. Із метою розвитку здоров’язбережувальної  функції освіти:
-  забезпечити розвиток здоровязберігаючого освітнього середовища;
            - здійснювати навчально – методичне забезпечення здоровязбережувального та здоровяформуючого навчально – виховного процесу у закладах освіти;
            - продовжити практику проведення ранкової гімнастики в ЗНЗ району;
            - забезпечити наявність матеріальної бази спортивних залів;
            - здійснити заходи щодо встановлення нового та збереження старого обладнання на спортивних майданчиках загальноосвітніх навчальних закладів;
            - підвищити якість підготовки спортивних команд району до обласної спартакіади;
            - продовжити співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями щодо участі спортивних команд шкіл в обласних етапах змагань.
           
      5.13. Із метою удосконалення роботи шкільних практичних психологів:
      - забезпечити психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу;
      - забезпечити  надання психологічної допомоги дітям дошкільного та шкільного віку, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;
      - забезпечити ефективну роботу психологів щодо профілактики правопорушень та суїцидальних спроб серед дітей та молоді;
- активізувати роботу мобільних соціально – психологічних пунктів освітніх округів;
            - створити у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційні куточки з методичною літературою, інформацією про телефон довіри, даними про адреси і режими роботи психологічних центрів допомоги;
            - покращити матеріально-технічне забезпечення діяльності практичних психологів у закладах освіти відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
            5.14. Із метою посилення соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
            - забезпечити створення належних умов та соціального захисту при здобутті якісної освіти дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та учнями з особливими потребами;
           - активізувати  роботу щодо розв’язання проблем дітей пільгових категорій із метою поліпшення умов проживання, навчання та виховання;
            - посилити  контроль за дотриманням чинного законодавства з питань захисту соціально-незахищених дітей;
            - забезпечувати психологічний супровід учнів у процесі навчання та виховання, підтримку дітей вразливих категорій.
           
            5.15. Із метою удосконалення роботи  шкільних бібліотек:
   - удосконалювати систему організації відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації;
  - забезпечити шкільні бібліотеки сучасною комп’ютерною технікою, необхідними програмними продуктами, підключенням до мережі Інтернет;
  - повноцінно задовольняти потреби учасників навчально-виховного процесу в навчальній, довідковий і науково-популярній літературі, забезпечувати її різноманітність;
  - сприяти активному впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій як важливого чинника вдосконалення бібліотечного процесу та створення власних веб-ресурсів, спрямованих на підвищення іміджу бібліотеки та наближення її до користувача;
 - цілеспрямовано поповнювати бібліотечний фонд довідковою, методичною літературою, художніми творами, фаховими та дитячими періодичними виданнями, матеріалами на електронних носіях.

              6. Директору  ЦДЮТ:
- забезпечити  охоплення дітей позашкільною освітою не менше 60%, особливу увагу звернути на охоплення  дітей соціально-незахищених категорій та підлітків із девіантною поведінкою;
- вжити заходів щодо стовідсоткового охоплення позашкільною освітою дітей тимчасово-переміщених сімей, дітей, батьки яких є учасниками АТО;
- сприяти розширенню спектру сучасних освітніх послуг з урахуванням потреб та інтересів дітей району;
- сприяти залученню   громадськості до подальшого розвитку позашкільного навчального закладу та його філій;
- підвищити рівень інноваційної діяльності позашкільного навчального закладу.

            7. Керівникам дошкільних  навчальних закладів:
7.1. До 31 серпня 2016 року підготувати і провести педагогічні ради за підсумками роботи у  минулому навчальному році та визначити основні завдання  на 2016/2017 навчальний рік;
7.2. Охопити  дошкільною освітою 100% дітей від трьох до шести (семи) років;
7. 3. Забезпечити рівень охоплення дітей 1- 6 років дошкільною освітою не менше 70%.
7.4. Здійснити заходи щодо  створення оптимальних умов для реалізації вимог  Базового компонента дошкільної освіти, розкриття потенційних можливостей кожної дитини;
7.5. Здійснювати моніторинг якості освітнього процесу, використовувати в роботі кваліметричну модель оцінювання рівня розвитку дитини (лист МОН України від 06.11.2015 року №1/9-535);
7.6. Організацію освітньої роботи з дошкільнятами здійснювати за обраними  чинними програми, дотримуючись гранично допустимого навчального навантаження (наказ МОН України від 20.04.2015 року № 446) та вимог інструктивно-методичних рекомендацій «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

            8. Сільським, селищним головам рекомендувати:
8.1.Забезпечити виконання основних завдань розвитку дошкільної освіти, що визначені Комплексною програмою розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки.
8.2. Сприяти охопленню дошкільною освітою 100% дітей від трьох до шести (семи) років.
8.3. Передбачити у штатних розписах дошкільних навчальних закладів (Ганнівський, Зеленський, Новостародубський №1, №2) посади спеціалістів відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.
8.4. Продовжити роботу щодо комп’ютеризації дошкільних навчальних закладів (придбання сучасних навчальних комп’ютерів, мультимедійного обладнання),  забезпечити безперебійну роботу Інтернету.
8.5. Забезпечити 100% підключення ДНЗ до мережі Інтернет.

1 коментар:

  1. Дані рекомендації, говорять тільки про те, наскільки навчальний процес є цілестпрямованою структурою, спланованою для досягнення головної мети освіти - підготувати школярів до повноцінного життя в суспільстві. Початкові класи - важливий етап в становленні особистості, тому вчитель є для дітей зразком для наслідування. Важливо кожній дитині бачити у постаті вчителя друга, порадника, рівноправного партнера. Головне любити дітей , сприймати їх такими , які вони є. І тоді і професіоналізм, і обізнаність , і гуманність підуть на користь дитині, а основне - приносити вчителю радість у праці, щастя спостерігати, як діти стають дорослими справжніми громадянами країни.
    Багато факторів впливає на те, щоб процес навчання став ефективним і продуктивним. Тому кожна рекомендація важлива і є поштовхом для удосконалення ефективності навчально - виховного процесу.
    Усім успіхів у досягненні мети!!!

    ВідповістиВидалити