Доповідь начальника відділу освітиШановні  учасники конференції!

Традиційно склалося, що напередодні нового навчального року в педагогічних колективах нашої держави проводяться серпневі педагогічні конференції, завдання яких полягає в тому, щоб визначити пріоритетні напрямки роботи щодо виконання державної програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, проаналізувати підсумки роботи за минулий навчальний рік, відзначити досягнення, позитивне в роботі педагогічних колективів, а разом із тим загострити увагу на помилках та упущеннях у роботі, намітити шляхи вирішення проблем, що стоять сьогодні перед освітянами.
Часи змінюються, і ми змінюємося, а разом із нами змінюється школа. Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. Пріоритетна мета української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.
Процес децентралізації в Україні передбачає реформування всіх сфер життя місцевих громад. Одним із найбільших секторів публічних послуг, якими користується населення, починаючи з рівня окремої громади, є освіта. У рамках децентралізації реформу освіти уряд визначив як основну серед решти реформ в Україні у 2016 році.
У рамках децентралізації повноважень центральних органів влади Урядом внесено зміни у порядок створення освітніх округів, а також визначено умови функціонування загальноосвітніх навчальних закладів.
Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку системи освіти, впровадження в життя освітніх реформ держави. В рамках реформування системи освіти, зокрема, створення  освітніх округів (опорні навчальні заклади, їхні філії) сприятиме створенню умов  рівного доступу до якісної освіти.
Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян району, що була спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, оптимізацію мережі  загальноосвітніх навчальних закладів.
У районі реалізається Комплексна програма розвитку освіти «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки. Поліпшено матеріально-технічну базу закладів освіти. Є здобутки й перемоги учнів та педагогів на районному та обласному рівнях.
Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю нам удалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок.
Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.
Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» визначають пріоритетну роль дошкільної освіти. Головними її пріоритетами сьогодні є забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості. Із метою створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти у жовтні 2015 року в Зеленському ДНЗ відкрито додаткову групу, на що використано 50,0 тис. грн.
Мережа дошкільних навчальних закладів району відповідає потребам населення, функціонує 18 закладів (17 ДНЗ, 1 НВК). Потужність дошкільних навчальних закладів району становить 829 місць, що перевищує кількість вихованців. Середній районний показник чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах із розрахунку на 100 місць становить 94 дитини (середній обласний - 110).

Відповідно до потужності заповнені чотири дошкільні навчальні заклади району (Володимирівський, Ганнівський, Іванівський, Петрівський ДНЗ), десять закладів мають достатньо вільних місць, чотири - переповнені

Дошкільну освіту в закладах району здобуває 766 дітей, у тому числі 667  віком від трьох до шести (семи) років. Порівняно із минулим роком охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років збільшено на 1%  і становить 100%.
               
Систематично здійснюються заходи щодо збільшення охоплення дошкільною освітою дітей віком від 1 до 6 (7) років. У розрізі сільських, селищних рад ці показники становлять від 56% до 100%, середній районний показник – 66 - 71%. Найкращі показники 75-100% мають дошкільні навчальні заклади 5 сільських та селищних рад (Іванівська, Малинівська, Водянська, Петрівська сільські ради та Петрівська селищна рада). Найнижчі показники у дошкільних закладів Новостародубської та Червонокостянтинівської сільських рад (56-57%).


Серед районів та міст області наш район займає І місце з охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х до 6 (7) років та І місце серед районів області з охоплення освітою дітей віком від 1 до  6 (7) років
         
Сучасною всесвітньою тенденцією, що не оминула й дошкільну освіту України, є увага до модернізації змісту освіти, використання компетентнісного підходу до оцінювання її результатів, орієнтація на розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей.
Актуальним є своєчасне виявлення і розвиток природних нахилів, задатків, здібностей маленьких вихованців. Для роботи з обдарованими дітьми у дошкільних навчальних закладах організовано гурткову та індивідуальну роботу. Результати цієї роботи вихованці демонструють під час проведення конкурсів та інших заходів.
У районному дитячому конкурсі «Дошкільня року - 2016» взяли участь 36 вихованців із 13 дошкільних навчальних закладів району: Балахівського, Баштинського, Володимирівського, Ганнівського, Іванівського, Луганського, Малинівського, Новостародубського №1, Петрівського №1, Петрівського №2, Петрівського «Колосок», Червонокостянтинівського дошкільних навчальних закладів та Водянського навчально-виховного комплексу. Переможцями конкурсу визнано:
у номінації «Малювання» - Софію Костюкову, вихованку Петрівського ДНЗ №1 «Рудана»;
у номінації «Художнє читання» - Олександра Коваля, вихованця Новостародубського ДНЗ №1, та Діану Пашковську, вихованку Луганського ДНЗ;
у номінації «Вокал» - Софію Лєнську, вихованку Петрівського ДНЗ №1 «Рудана», та Олександра Пилипчука, вихованця Червонокостянтинівського ДНЗ;
у номінації «Хореографія» - Кіру Товстуху, вихованку Петрівського ДНЗ «Колосок», та Євгенію Сімонову, вихованку Малинівського ДНЗ.
Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти – початкової школи і життя в сучасному суспільстві. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти педагоги дошкільних навчальних закладів району забезпечують всебічний гармонійний розвиток дітей.
Щоб отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати із очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми, педагоги Луганського, Петрівського, Червонокостянтинівського ДНЗ у минулому навчальному році використовували кваліметричний підхід до організації моніторингу оцінювання якісних показників.
Відповідно до річного плану роботи відділу освіти Петрівської райдержадміністрації у вересні - жовтні 2015 року та травні 2016 року було проведено психолого-педагогічне та логопедичне обстеження дітей дошкільного віку, мета якого з’ясувати рівень мовленнєвого розвитку, рівень знань, умінь і навичок, наявних у дітей дошкільного віку; порівняти дані результати обох обстежень.
Проведене в травні 2016 року психолого-педагогічне обстеження дітей дошкільного віку  показало наступні результати: було обстежено 197 дітей (81%) із 241; 108 вихованців (45%) показали високий рівень, вони швидко орієнтуються у поставлених завданнях, інколи допускають помилки, які самі ж виправляють; 78 дітей (32%) мають середній рівень, тобто допускають помилки, які самостійно не можуть виправити;  55 дітей (23%) мають низький рівень, вони виконують певні завдання самостійно, деякі за допомогою дорослого.
Якщо порівняти результати обстеження готовності дітей до навчання в школі з результатами обстеження, що проводилось у вересні-жовтні 2015 року, то спостерігаємо тенденцію щодо зростання високого рівня на 23%,  зменшення показників у середньому рівні на 6% та низькому рівні на 17%.  
Порівняльний аналіз результатів обстеження свідчить, що у розрізі дошкільних навчальних закладів є позитивна динаміка. Високий ступінь готовності мають вихованці   4 закладів (вересень 2015 - 0),оптимальний ступінь 7 (вересень 2015 - 2), низький ступінь готовності відсутній (вересень 2015 - 2), критичний ступінь готовності відсутній (вересень 2015 - 1).
Результати психолого-педагогічного обстеження дітей дошкільного віку у ДНЗ
№ з/п


Назва дошкільного закладу
Рівні готовності

Ступінь готовності
%

Високий


Середній


Низький

1
Червонокостянтинівський
6
3
-
100
2
Малинівський
3
4
-
100
3
Богданівський
-
2
-
100
4
Чечеліївський
1
4
-
100
5
Баштинський
2
4
1
86
6
Петрівський ДНЗ № 1 «Рудана»
47
21
12
85
7
Іванівський
1
3
1
80
8
Балахівський
5
2
2
78
9
Луганський
5
5
3
77
10
Петрівський ДНЗ №2
7
3
3
77
11
Новостародубський ДНЗ №1
9
7
5
76
12
Водянський НВК
2
1
1
75
13
Новостародубський ДНЗ №2
3
8
5
69
14
Володимирівський
3
6
6
60
15
Петрівський
3
1
3
57
16
Ганнівський
7
2
7
56
17
Зеленський
3
1
4
50
18
Іскрівський
1
1
2
50

Шкала ступенів готовності:
Критичний  0% - 24%      Низький  24% - 49%   
Допустимий    50% - 74%         Оптимальний    75% - 99%      Високий  100%

Упродовж навчального року в районі проведено комплекс заходів щодо розвитку дошкільної освіти відповідно до заходів, визначених районною Комплексною програмою розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014 - 2017 роки, затвердженої рішенням Петрівської  районної ради від 13 серпня 2014 року №523.
Найбільший за обсягом вкладених коштів перелік робіт було здійснено у Петрівському ДНЗ №1 «Рудана» (замінено 51 віконний проріз, капітально відремонтовано пральню). Енергозберігаючі заходи виконано у Ганнівському ДНЗ «Казка» та Петрівському ДНЗ №2 «Сонечко». У Чечеліївському ДНЗ зроблено реконструкцію каналізаційної системи, відремонтовано туалетну кімнату та пральню. Проведено ремонт приміщення Зеленського ДНЗ.
Заходи з поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків здійснено в 6 дошкільних навчальних закладах (Балахівський, Богданівський, Іскрівський, Петрівський №1, Петрівський №2, Новостародубський №1). Придбано кухонні меблі, холодильники, витяжки, бойлери, м’ясорубки, овочерізку, блендер на суму 140,4 тис. грн.
Для дошкільних навчальних закладів Червонокостянтинівської сільської ради придбано комп’ютери та оргтехніку.
Оновлено оснащення групових приміщень дошкільних навчальних закладів району дитячими меблями, іграшками, м’яким інвентарем  на суму 179,6 тис. грн.
Разом з тим матеріально-технічна та навчально-методична база дошкільних навчальних закладів потребує подальшого оновлення та поповнення, оскільки  у Богданівському ДНЗ відсутнє водопостачання та водовідведення, у Малинівському ДНЗ потребує ремонту туалетна кімната, відсутні умови для впровадження проекту «Єдиний освітній простір району» засобами програмного комплексу «Курс: Дошкілля» через відсутність сучасного комп’ютера та підключення до Інтернету, не підключені до Інтернету Володимирівський та Ганнівський ДНЗ та інше.
У сучасних соціально-економічних умовах значно загострилися проблеми соціальної адаптації осіб із особливими потребами. Тому робота з родиною – надзвичайно важливий напрям діяльності кожного навчального закладу, де перебувають діти з особливими потребами. Такі сім'ї стикаються з різноманітними психологічними проблемами й потребують особливого підходу. На жаль, лише два дошкільні навчальні заклади району мають практичних психологів, у жодному закладі немає соціальних педагогів, асистента вихователя.
Основні проблеми:
- якість дошкільної освіти потребує подальшого підвищення;
- відсутні спеціалісти: практичний психолог, соціальний педагог, асистент вихователя, керівник гуртка, інструктор із фізкультури;
- перевантажені 4 заклади (2 ДНЗ смт Петрового, Новостародубський №1, Іскрівський ДНЗ).
Основні завдання щодо вирішення проблем та розвитку дошкільної освіти в районі:
- забезпечення виконання завдань розвитку дошкільної освіти, що визначені Комплексною програмою розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки;
- охоплення дошкільною освітою 100% дітей від трьох до шести (семи) років та не менше 70% дітей від одного до шести (семи) років;
- створення оптимальних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, розкриття потенційних можливостей кожної дитини;
- здійснення методичного супроводу реалізації нової редакції освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  використання інноваційних технологій;
 - забезпечення Ганнівського, Зеленського, Новостародубських №1, №2 дошкільних навчальних закладів спеціалістами відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів;
 - здійснення моніторингу якості освітнього процесу.
На етапі інтеграції України в європейський простір важливим є спрямування освіти на розвиток інтелектуального потенціалу держави, економіки, науки і культури. У зв’язку із цим назріла потреба модернізації освітньої галузі, вирівнювання освітнього потенціалу регіону, забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Відповідно до цього проводиться робота над новим Законом України «Про освіту».
Для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах у районі на кінець  2015/2016 навчального року мережа загальноосвітніх навчальних закладів налічувала 12 загальноосвітніх навчальних закладів, 2 навчально-виховні комплекси, у яких навчалося 2043 учні (з них: у міській місцевості – 890, у сільській – 1153).
Загалом мережа загальноосвітніх навчальних закладів району задовольняє потреби жителів регіону. Процес реорганізації і закриття малокомплектних навчальних закладів є незворотним, і, хочемо ми цього чи ні, до нього необхідно готуватися. Слід відмітити, що за останні 10 років  було реорганізовано 8 загальноосвітніх навчальних закладів, ліквідовано - 6 закладів освіти.Це дало змогу підвищити якість навчально-виховного процесу, покращити доступ школярів до якісної освіти.
Здобуття повної загальної середньої освіти на сучасному етапі є не лише конституційним правом, а й обов’язковою нормою.
За статистичними даними загальна кількість дітей та підлітків шкільного віку складала 2298 осіб ( 2014 рік – 2412 осіб),  у тому числі навчалися у загальноосвітніх навчальних закладах 2043 особи, що становило 88,9 % від зазначеної категорії дітей, у професійно-технічних навчальних закладах - 95 осіб (4,5%), у вищих навчальних закладах І-ІУ  рівня акредитації – 90 осіб (4,5%), у спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому  розвитку, – 19 осіб (1%). П’ятдесят одна особа не навчалася для здобуття повної загальної середньої освіти. Із них: 7 осіб – за станом здоров’я, 44 дитини шестирічного віку не навчалися у загальноосвітній школі, що не суперечить чинному законодавству. За рішенням батьків вони будуть навчатися із семирічного віку.
Усі діти шкільного віку були охоплені різними формами навчання. Індивідуальною формою навчання було охоплено 41 особу, в т.ч. за станом здоров’я – 12 осіб, із них 8 дітей-інвалідів, що становить 2% від кількості дітей, які навчаються у ЗНЗ. Для 6 дітей (2014/2015 н.р. – 1 дитина), які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку було організоване інклюзивне навчання (Петрівський НВК- 1, Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 1, Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів – 1, Чечеліївська ЗШ І-ІІІ  ступенів – 3 учні). Через екстернатну форму навчання здобули повну загальну середню освіту 5 осіб, 1 – базову загальну середню освіту.
Атестати про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 119 випускників ( у 2015 році -136), у тому числі 5 осіб екстернатної форми навчання, що  на 17 учнів менше, ніж у минулому році. Нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 2 учні, срібною «За досягнення у навчанні» - 2 учні, що становить 1,8% від загальної кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
Завдяки спільним зусиллям відділу освіти, керівників навчальних закладів, служби у справах дітей та кримінальної поліції на початок минулого навчального року всі діти  шкільного віку, які підлягають навчанню, були охоплені здобуттям повної загальної середньої освіти.
Упродовж останніх 10-ти років у районі спостерігається тенденція до зменшення  чисельності школярів у загальноосвітніх навчальних закладах району.
Загальне зменшення кількості дітей вплинуло на зменшення кількості класів та їхньої середньої наповнюваності, збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів із малою чисельністю учнів, що привело до скорочення педагогічного навантаження вчителів. Найбільш гостро ця  ситуація позначилася на сільських школах.
Середня наповнюваність класів у 2015 році становить 13,2 учня на клас (у 2014 році – 13,0 учнів). Як видно із діаграми, розпочалася незначна тенденція щодо підвищення середньої наповнюваності  класів.
Разом із тим щороку збільшується відсоток випускників 9-х класів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту поза межами району у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та вищих  професійно-технічних училищах. Якщо у 2006 році показник таких дітей становив 24%, то у
2015 році він зріс до 47%. Це теж впливає на кількісний показник наповнюваності  ЗНЗ та  класів.
Як свідчить діаграма найбільша наповнюваність класів у Петрівській  ЗШ І ступеня – 25,6 учня на клас, у Петрівському НВК – 24,8, у Новостародубській ЗШ І-ІІІ ступенів – 17,8. Найменша - у Водянському НВК 3 учні на клас.
Зменшення середньої наповнюваності  класів, що із 2006 року становить менше, ніж 15 учнів, призводить до значного підвищення вартості утримання одного учня. А це в свою чергу не дозволяє спрямовувати кошти на розвиток, а тільки на забезпечення заробітної плати та оплату енергоносіїв.
Відповідно до демографічної ситуації у 5-ти  ЗНЗ району функціонувало 18 класів (у 2014 році – 19 класів) із наповнюваністю менше 5 учнів (Богданівська ЗШ І-ІІ ступенів - 7, Зеленська ЗШ І-ІІІ ступенів – 6, Водянський НВК– 3, Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 1, Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів -1).
За останні 10 років спостерігається тенденція до незначного збільшення  набору учнів до 1 класу. Набір учнів у перший клас у 2016 році  відбудеться  приблизно на минулорічному рівні. Порівняльні дані про набір першокласників наведено у діаграмі.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються належні умови для  безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників.
Оптимізація мережі шкіл у сільській місцевості вимагає організації підвезення учнів до місць навчання, оскільки понад 29,5% дітей проживають на межі  та за межею пішохідної доступності. Підвезення до навчальних закладів потребували   604 учні та 50  педагогічних працівників. Усі вони підвозилися до навчальних закладів, із них: 554 учні (91,7%) – шкільними автобусами, 50 учнів (8,3%) – орендованим транспортом.
Вирішенню проблеми сприяє реалізація Державної програми «Шкільний автобус». Для цього за кошти державного та районних бюджетів придбано 9 шкільних автобусів та укладено 3 угоди із перевізниками.
До  01 вересня 2016 року планується придбати  шкільний автобус для підвезення учнів до  Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів.
Одне із найбільш актуальних питань сьогодення  –  формування оптимальної мережі навчальних закладів для забезпечення права учнів на повну загальну середню освіту та   рівного доступу до якісної освіти. На виконання заходів Комплексної  програми розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки продовжується оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості для більш ефективного використання матеріально-технічних, фінансових та кадрових ресурсів, що є одним із резервів забезпечення якості освіти.
У поточному році було внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів, якими затверджено положення про освітній округ. У нього внесені такі  ключові поняття, як «Опорна школа», «Філії». Передбачається, що буде одна юридична особа, -  опорна школа,  до складу  якої  ввійдуть філії.  Опорні загальноосвітні навчальні заклади будуть оснащені сучасною матеріально-технічною базою, зокрема, кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо.
Мета одна: наповнити  класи, наповнити опорні школи і створити  конкурентне  навчальне середовище. Не може бути конкуренції в класі, де два, три  або навіть  сім учнів. Учителі чудово знають: не можна  значну  частину педагогічних методик реалізувати  у таких умовах.
Єдиний зараз шлях переконати громадськість у тому, що треба оптимізовувати мережу, - це показати кращу школу, сильніших учителів і кращі умови для кожного учня. І тоді батьки і діти самі зрозуміють, що це не просто установа, де отримують папірець про здобуття середньої освіти, а навчальна установа, яка дає знання і можливість потім вступити до вищого навчального закладу.
У контексті  реалізації  першочергових завдань  децентралізації  влади в галузі «Освіта» є оптимізація освітньої мережі із 01 вересня 2016 року:
- реорганізація  Зеленської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у загальноосвітню школу І-ІІ  ступенів відповідно до рішення районної ради;
- реалізація  пілотного  проекту  щодо створення  Петрівського  навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів – гімназія» із філіями: Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів, Петрівська загальноосвітня школа І  ступеня.  У контексті цього  планується  припинити юридичні особи «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області», Петрівська загальноосвітня  школа І ступеня  Петрівської районної ради Кіровоградської області шляхом приєднання до Петрівського НВК;
- створення  Петрівського  освітнього округу.
Компетентнісний підхід та побудова партнерських стосунків між учнем, вчителем і батьками - пріоритети реформування української школи. Про це йшлося під час громадського обговорення  Візії нової української школи.
Школа має давати освіту для життя, допомагати розвивати індивідуальні здібності. Компетентнісний підхід орієнтований не на процес, не на накопичення фактів, а на результат; навчання має сформувати у дітей здатність практично діяти, застосовувати отримані знання, вміння і навички в життєвих ситуаціях.
За словами Міністра освіти і науки Лілії Гриневич  «Нова українська школа не може відбутися без учителя, який володіє сучасними методами викладання».
У даний час функцію інструменту модернізації освіти виконує  Державний стандарт загальної середньої освіти, у якому задекларовано перехід до компетентнісного підходу формування змісту освіти. Успішна реалізація Державного стандарту залежить  головним чином від учителя, його компетентності, ерудиції, уміння володіти найсучаснішими формами і методами організації навчально-виховного процесу.
Враховуючи зазначене вище зусилля методичної служби як районного, так і шкільного рівнів були спрямовані на забезпечення науково-методичного супроводу реалізації змісту Державних стандартів, навчальних програм, упровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій, підвищення професійної компетентності педагогів.
Упродовж року з метою підготовки педагогічних кадрів до впровадження нового Державного стандарту освіти, формування готовності до творчого пошуку, здатності самостійно засвоювати нові знання і уміння,  організовано роботу РМО, шкіл із підвищення педагогічної  майстерності, компютерної грамотності, віртуальних, творчих лабораторій, проведення семінарів-практикумів на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Форми методичної роботи з учителями, керівниками навчальних закладів постійно удосконалюються, оскільки з кожним роком зростає актуальність розв’язання таких питань як упровадження інноваційних технологій навчання та виховання, вдосконалення змісту освіти, розвитку компетентної особистості. Останні роки частина методичних заходів проводиться із дистанційним супроводом: заочні школи, творчі групи, віртуальні лабораторії, інтернет-семінари, науково-практичні інтернет-конференції.
Уперше у цьому році проведені  інтернет-семінари з актуальних питань упровадження ІКТ в управлінську діяльність та навчально-виховний процес для директорів та заступників директорів ЗНЗ (Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів), учителів української мови та літератури (Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів), шкільних бібліотекарів (Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів), учителів інформатики (Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів).
Із метою поширення педагогічного досвіду щодо забезпечення науково-методичного супроводу підготовки вчителя до роботи за оновленими стандартами проведені майстер-класи Логачевської С.П., вчителя Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, вчителя-методиста, заслуженого вчителя України, кандидата педагогічних наук; Гнатюк Л.Г., директора Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів; Плис О.В., вчителя Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів; Сайка С.В., вчителя Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів; Чорнопольського С.В., вчителя  Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів; працювали творчі групи учителів початкових класів (керівник Дар’єва І.І.),  учителів-предметників (керівники Царук О.Я., Лісайчук Н.С., Міщенко М.І.).
Учителі району постійно беруть участь в  апробації новоствореної літератури, метою якої є відбір таких видань, що найкраще сприяють формуванню особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, передбачених новими програмами.
У цьому  році завершено апробацію підручників («Російська мова», 3 клас), яку успішно провели вчителі Семенко І.В. (Петрівська ЗШ І ступеня) та Капінус Т.В. (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів).
Вєтрова А.С., учитель української мови та літератури, директор Петрівського НВК, здійснювала експертизу електронної версії підручника «Українська література», 8 клас, автори Пахаренко В.Ф., Коваль Н.А.
Аналізу стану реалізації концептуальних засад упровадження нових Державних стандартів та визначенню пріоритетних напрямів на наступні роки сприяла науково-практична інтернет-конференція за підсумками роботи над проблемою «Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів ЗНЗ як умова розвитку  особистості учня».
У ході конференції розкриті управлінські аспекти реалізації науково – методичної проблеми, роботи з обдарованими дітьми, працювали творчі лабораторії учителів суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного, оздоровчого циклів, дошкільної і початкової освіти.
На конференцію було представлено близько 200 матеріалів із досвіду роботи над науково-методичною проблемою (статті, презентації, проекти, інтернет-ресурси, виставки творчих робіт, методичних надбань, розробки уроків тощо).
Найактивнішими учасниками конференції були педагогічні працівники Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів, які надіслали 70 матеріалів із досвіду роботи, Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів – 20, Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів – 18.
У ході конференції відбувся обмін професійним досвідом, власними напрацюваннями та досягненнями своїх учнів.
Обрано науково-методичну проблему на наступні роки «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників району як чинник забезпечення якісної освіти і умова формування інноваційного освітнього середовища».
Із метою активізації інноваційних процесів в освітній галузі, поширення нових педагогічних ідей,  а також виявлення творчих педагогів, які на практиці вирішують завдання модернізації освіти, впроваджуючи нові технології навчання і виховання, проводиться районний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року».
У цьогорічному конкурсі взяли участь 8 педагогічних працівників. Переможцям визнані:
Гущина І.В.               - учитель Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів у номінації «Математика»;
Галушко І.В.             - учитель Петрівського НВК у номінації  «Історія»;
Бочарова О.В.           - учитель Петрівського НВК у номінації «Англійська мова».
            Творчо працюючі педагоги району поширюють досвід роботи шляхом видання матеріалів у науково-методичних журналах видавничої групи «Основа», всеукраїнських газетах для вчителів «Шкільний світ», науково-методичних виданнях КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», розміщення на сайтах «Учительський журнал on-line», «Методичний портал», форумі педагогічних ідей «Урок».
            Найбільше публікацій розмістили  педагогічні працівники Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів (44), Петрівського НВК (43), Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів (40), Новостародубської, Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів (31), Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів (27). Загалом розміщено матеріалів значно більше (247), ніж у 2014/2015 н.р. (114).
            Серед найбільш вагомих здобутків:
-          продовжується творча співпраця С.П.Логачевської, учителя Балахівської ЗШ
І-ІІІ ступенів, кандидата педагогічних наук, доцента, заслуженого вчителя України, з видавництвом «Початкова школа» (упродовж навчального року надруковано 6 статей з досвіду роботи педагога);
-          вийшли друком матеріали з досвіду роботи Гнатюк Л.Г., директора Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, щодо інноваційних технологій управління навчальним закладом ( ж. «Сучасна школа України», №2, лютий 2016 року, 8 статей);
-          визнані переможцями у конкурсі ж. «Українська мова і література в школах України» на кращий конспект уроку Катрук І.М., учитель Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів (І місце у номінації «Позакласна робота»), Рябошапка Ю.В., учитель Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів
(ІІІ місце у номінації «Профільне навчання», «Українська література»);
-          Погорєла Т.М., заступник директора Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів, отримала Сертифікат, який засвідчує, що вона є консультантом видавничої групи «Основа» у закладі освіти.
Результатом упровадження інноваційних педагогічних технологій в управлінську діяльність, навчально-виховний процес є участь закладів освіти, окремих педагогічних працівників у Всеукраїнських, обласних конкурсах, акціях, методичних заходах, активна участь у пропаганді досвіду.
Так, Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів була відзначена як один із кращих навчальних закладів України на Міжнародному форумі «Науковці та освітяни України в імя утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства». Колектив отримав Сертифікат учасника Форуму, книгу «Науковці та освітяни України». Директор школи Позивай О.А. відзначена почесною нагородою – медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки».
Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу-рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів».
Педагоги Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Саєнко І.Г., Гавриленко Н.А., Катрук І.М., Безщасна Г.В., Баканьова С.В. визнані переможцями обласного огляду-конкурсу  освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» (2016 р.) у різних номінаціях.
Педагогічний колектив Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів продовжує роботу з удосконалення знань та умінь долучатися до роботи громадських організацій. Зокрема, Попова Л.В. взяла участь у міжнародній конференції «Українська освітня реформа у європейській перспективі «Зміни починаються зі школи» (м. Київ, вересень 2015 року) та семінарі «Усна  історія як метод і джерело, що  проводився у рамках міжнародного проекту «Альтернативна освіти для українських шкіл»  (м. Кіровоград, березень 2016 року).
Пустовойтенко Р.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів,   взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна  освіта нового сторіччя: досягнення та перспектив
(м. Запоріжжя, квітень 2016 року).
Учителі Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів – учасники обласних науково-практичних конференцій «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології» (Гончарук В.Д., Гущина І.В.), «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія» (Гончарук В.Д., Гущина І.В., Калмикова І.В.).
Огир Т.Ю., заступник директора Петрівської ЗШ І ступеня, взяла участь у круглому столі «Українській Асоціації імені В.О.Сухомлинського – чверть століття» (м. Кіровоград, грудень 2015 року).
Активні  учасники обласних інтернет-заходів педагоги Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів (Бондарєва Н.П., Дусмурадова Л.Г., Баранько Т.В.  яка нагороджена дипломом ІІІ ступеня  у номінації  «Блог бібліотекаря»).
Погорєла Т.М. (Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Плис О.В. (Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Швець О.О., Єрушева  С.О. (Петрівський НВК), Філіпенко І.І. (Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів) – переможці обласного конкурсу «Від дослідницької компетентності педагога до навчально-дослідницьких умінь дітей».
Шарова Н.Я. та Жигунова А.С. як переможці обласного конкурсу методичних розробок уроків «Ідемо на урок: 8 клас» взяли участь у науково-методичній конференції «Модернізація та технологізація сучасного уроку: інноваційний потенціал».
Погорєла Т.М. (Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Баканьова С.В., Круглик С.М. (Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів) взяли участь у І Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Учитель року 2016» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» у номінації «Початкова школа». Погорєла Т.М. отримала Диплом лауреата конкурсу.
Шарова Н.Я. (Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів),  Рябошапка Ю.В. (Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Каплун Л.А. (Петрівська ЗШ І ступеня)  - дипломанти Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа».
Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 31.12.2015 року «Про затвердження переліку базових закладів та установ освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» базовими закладами визначені Петрівський НВК, Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів.
            У червні цього року на базі Петрівського НВК проведено педагогічну практику слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії, біології, екології, природознавства, які працювали над проблемою «Викладання предметів природничого циклу в контексті Державного стандарту базової і повної середньої освіти освітньої галузі «Природознавство».
Присутні взяли участь у майстер-класі «Проект уроку-майстерності у технології розвивального навчання», який провела лауреат ІІІ етапу конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «Хімія», учитель Петрівського НВК Швець О.О.
            Моніторинг ефективності інноваційного управління навчальним закладом, який у цьому році здійснювався вперше, свідчить, що заклади освіти продовжують працювати над обраними науково - методичними проблемами, Концепціями розвитку,  ефективна реалізація яких на сучасному етапі неможлива без упровадження в управлінську діяльність та навчально-виховний процес інноваційних технологій.
У більшості закладів до інноваційного управління активно залучають громадськість, органи учнівського самоврядування, батьківський комітет та педагогічний колектив.
Педагоги району в основному впроваджують елементи технологій, серед яких можна виділити особистісно орієнтовані технології навчання та виховання, технології розвивального навчання, проектну технологію, інформаційні, здоров’язберігаючі, інтерактивні технології навчання, розвиток критичного мислення, трансформацію педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи ЗНЗ.
Значно покращилася у минулому навчальному році система інформування громадськості щодо діяльності закладів освіти.
У всіх школах діють сайти, матеріали розміщуються у засобах масової інформації (у г. «Трудова слава»  розміщено 46 дописів). Частина  закладів практикує випуски відео новин (Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів), шкільних газет (Петрівський НВК, Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів), розміщує «шкільне відео» (Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівський НВК, Петрівська ЗШ І ступеня, Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів, Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів).
Про особливості формування та розвитку освітнього простору Петрівського НВК неодноразово розповідали педагоги на районному радіо.
Упровадження інноваційних форм діяльності сприяє підвищенню рівня викладання предметів, професійної компетентності педагогів, сформованості життєвих компетентностей та позитивного іміджу як випускників, так і навчальних закладів у цілому.
Моніторинг рівня ефективності науково-методичної роботи свідчить, що підвищення професійної майстерності вчителів у більшості закладів освіти району забезпечується відповідною внутрішкільною організацією методичної роботи, що здійснюється з урахуванням особистих запитів та інтересів педагогів, так і з урахуванням сучасних освітніх тенденцій у педагогіці.
Результативність здійснення науково-методичної роботи оцінена на оптимальному та достатньому рівнях. Прослідковується загальна тенденція до підвищення оцінки результативності даного напрямку роботи в закладах освіти.
Проте  визначено і недостатні показники:
- участі педпрацівників у професійних конкурсах;
- організації науково – дослідницької роботи;
- впливу науково – методичної роботи на рівень навчальних  досягнень учнів та сформованість основних компетентностей;
-  рівня науковості  методичної роботи та інформаційно-консультаційної діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти та розвиток професійної компетентності педагогічних працівників;
- впровадження у практику роботи сучасних інноваційних форм і методів науково – методичної роботи, педагогічного досвіду.
Сьогодення потребує внесення докорінних змін у зміст та організаційні форми науково-методичної роботи, що розглядається як цілісна система діяльності педагогів, що базується на досягненнях педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду та забезпечує підвищення рівня кваліфікації, майстерності педагога, творчого потенціалу педагогічного колективу закладу загалом, а в остаточному підсумку – поліпшення якості знань учнів, рівня їхньої вихованості та розвитку.
Сучасний стан освіти в Україні характеризується пошуком шляхів актуального реагування на зміни в освітянському просторі держави.
Українську школу чекає багато змін, що їх пропонує проект закону «Про освіту», напрацювання експертних груп та Концепція української школи, що базується на компетентнісному підході.
У 2018 році Україна вперше візьме участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів PISA, що враховує величезну кількість критеріїв і факторів, які дозволяють оцінити, наскільки учень може застосовувати  свої знання в реальних життєвих ситуаціях і готовий до повноцінної участі в житті суспільства. Учителі, які ознайомляться із завданнями PISA минулих років, зрозуміють на прикладі цього інструментарію, що означає компетентнісний підхід і в змісті освіти, і в оцінюванні.
У Рекомендаціях Європарламенту та Ради ЄС чітко визначено 8 основних компетентностей, що мають бути сформовані через освіту, необхідні кожній людині для особистого становлення і розвитку, активного громадянства, соціального включення та зайнятості: спілкування рідною мовою (усне та письмове), спілкування іноземними мовами, математичні компетентності та базові компетентності з природничих наук та технологій; цифрові компетентності; здатність навчатися, соціальні та громадянські компетентності; ініціативність та підприємницькі навички, загальнокультурна грамотність та здатність до самовираження.
У цих же Рекомендаціях названі навички і вміння, які є важливими для досягнення наведених вище компетентностей: критичне мислення, творчість, ініціативність, вміння вирішувати проблеми, оцінка ризику, вміння приймати рішення, вміння конструктивно  керувати емоціями, вміння співпрацювати в команді.
На жаль програми, які сьогодні є, обмежують поле тих компетентностей, що потрібні дитині в сучасному світі.
Звичайно,  над ними працюватимуть, їх будуть змінювати, удосконалювати на державному рівні, але вже сьогодні небайдужі, творчі вчителі початкових класів можуть стати ініціаторами якісних змін, долучившись до обговорення та впровадження змін у чинні навчальні програми для початкової школи.
Неможливо якісно провести реформу середньої школи, якщо вона не супроводжуватиметься зміною підходів до підготовки вчителя.
Про це зазначила Лілія Гриневич на засіданні науково-методичної ради МОН: «Ми декларуємо компетентнісний підхід до стандартів середньої освіти та компетентнісний підхід до викладання».
Лише компетентнісний учитель може виховати сучасну особистість, тобто компетентного, соціально адаптованого та конкурентно-спроможного випускника.
Необхідність змін у підготовці вчителя відповідає викликам часу. Сьогодні потрібні педагоги, які позитивно сприйняли б зрушення, що відбуваються в освіті, адаптувалися до них, трансформували в собі нову освітньо-світооглядну парадигму.
Тому зусилля педагогічних працівників у новому навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію таких завдань:
-          формування  сучасного науково-методичного освітнього простору;
-          стрімке оновлення знань керівника, педагога учня;
-          формування професійної творчої позиції вчителя;
-          забезпечення компетентнісного підходу – переорієнтація з процесу на результат (із орієнтацією на нові Державні стандарти);
-          формування особистісно-орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.
У здійснені науково-методичного супроводу необхідно враховувати:
- зміни у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі педагогічної роботи;
- проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту;
- конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на створення нових власних освітніх продуктів;
- створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти;
            - формування готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту.
Сучасні тенденції реформування освіти орієнтують педагогів на навчання упродовж життя задля особистого розвитку та професійного зростання шляхом  формальної, неформальної та інформальної освіти.
У структурі загальної середньої школи особливе місце належить початковій ланці, перед якою поставлене завдання створити умови для здійснення особистісно орієнтованого навчання; реалізації діяльнісного й компетентнісного підходів до змісту освіти, максимального розвитку самодостатньої особистості та формування універсальних компетенцій у кожного учня. Проектом реформування початкової освіти одним із основних напрямів оновлення змісту освіти визначено її гуманізацію, переорієнтацію на особистісний розвиток дитини. Нормативно-правова база виступає вагомим чинником у здійсненні суспільних реформ і модернізації освітньої галузі. На сьогоднішній день законодавча база в галузі середньої освіти є виваженою, достатньою, цілком обґрунтованою і прийнятною педагогами.
Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителями 4-річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів. 
Підведено підсумки обговорення оновлених навчальних програм початкової школи: більшість коментаторів схвально оцінили внесені в програми зміни.
12 липня завершився другий етап обговорення навчальних програм початкової школи. Цього разу на відкритій платформі ЕдЕРа обговорювали розвантажені і оновлені програми, зміни в які було внесено за результатами відкритого обговорення чинних програм.
Коментування було відкрите з 4 до 12 липня. За цей час оновлені програми прокоментували 1652 користувачі, залишивши 2880 коментарів. Це менше, ніж на першому етапі обговорення: коментуючи програми, які поки що чинні на сьогодні, користувачі залишили понад 5,5 тис коментарів.
За словами головного спеціаліста департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Алевтини Лотоцької : “У коментарях до більшості програм дописувачі задоволені внесеними змінами. Є дискусії з певних питань, але конструктивні і доброзичливі. Також є конструктивна співпраця з науковими консультантами Національної академії педнаук"
Найбільшу кількість дописувачів привернула увагу програма з української мови. Так, цю програму обговорювали 492 користувача.
Програма, що зазнала дійсно суттєвих змін після першого етапу – програма з англійської мови, зокрема  розширено усну роботу, скорочено деякі важкі граматичні теми.
Детальні результати обговорення, порівняльні таблиці змін та таблиці врахування коментарів в рамках другого етапу будуть підготовлені та викладені у вільний доступ.

Розвантаження та оновлення програм відбувається у відповідності до чинного Державного стандарту початкової освіти. Після  схвалення  оновлених програм Колегією МОН, Міносвіти будуть також підготовлені нові орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів та методичні рекомендації до оновлених програм. А на відкритій платформі ЕдЕра будуть викладені додаткові навчальні матеріали, щоб полегшити вчителям викладання за оновленими програмами.
Учителі початкових класів району також взяли участь у обговоренні розвантаження навчальних програм для учнів 1-4 класів та внесли пропозиції щодо їхнього удосконалення. Вперше обговорення навчальних програм є публічним та прозорим процесом. Кожен учитель має змогу долучитися і посприяти розвитку української освіти.
За останні роки у шкільній освіті виразніше утверджується особистісно орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів як вияв практичного втілення гуманної педагогіки. Це передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців, співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.
Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:
 • гуманність навчально-виховної взаємодії;
 • цілісність і системність навчально-виховного процесу;
 • особистісну спрямованість навчання і виховання;
 • дійову співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;
 • взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.
Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками, дизайн середовища – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.
Прийняття Державного стандарту початкової загальної освіти стало найважливішою для початкової школи. Адже цей стандарт має потужний реформаторський зміст, бо ґрунтується на особистісно зорієнтованому та компетентісному підходах.
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти пріоритетним завданням початкової школи є формування в учнів загально навчальних умінь і навичок, оскільки саме вони визначають успішність подальшого навчання в школі. Зокрема, Державний стандарт початкової загальної освіти забезпечує упровадження інформаційно-комунікаційних технологій; підвищення рівня знання іноземних мов; формування здоров’язбережувальних технологій;  ключових компетентностей учнів початкових класів:
-          навчальних;
-          здоров’язберігаючих;
-          загальнокультурних;
-          громадянських;
-          підприємницьких;
-          інформаційно-комунікативних.
Із метою підготовки вчителів району до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти у 2015/2016 навчальному році робота методичних об’єднань вчителів 1-4 класів була спрямована на створення умов для залучення учнів до процесу пізнання та навчання, вироблення життєвих цінностей, розвиток комунікативних якостей і здібностей. Логачевська Світлана Панасівна, учитель Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, учитель-методист, Заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук провела майстер-клас із проблеми «Особливості диференційованого підходу до учнів у навчально-пізнавальній діяльності».
Заслуговує на  увагу майстер-клас Плис Олени Валеріївни, вчителя Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, із проблеми «Використання інноваційних технологій навчання як шлях формування ключових  компетентностей молодших школярів». Саме початкова школа розкриває широкі обрії для формування ключових компетентностей.
Робота школи  підвищення педмайстерності вчителів початкових класів «Формування професійної компетентності вчителів початкових класів в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (керівник Кращенко Олена Валентинівна) є ефективним доповненням до інших форм науково-методичної роботи, які зорієнтовані на розвиток особистості педагога, допомагає вчителям активно набувати особистого досвіду й інтенсивно вчитися на досвіді інших слухачів та у процесі спільної роботи.
Упродовж навчального року працювала творча група «Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту. Формування суспільствознавчої компетентності учнів» (керівник Дар’єва Інна Іванівна).
За технологією розвивального навчання Ельконіна – Давидова працює вчитель Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Круглик Світлана Миколаївна.
Із метою формування у молодших школярів компетентностей учителі початкових класів використовують різні методи, форми та технології навчання. Щоб ця робота мала результати проведено два семінари-практикуми: на базі Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів «Реалізація взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку учнів шляхом формування ключової компетентності, «уміння вчитися», на базі Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів «Формування комунікативної компетентності молодшого школяра відповідно до Державного стандарту та результатів апробації підручників».
Окрім підготовки педагогів до роботи за новим Державним стандартом, у загальноосвітніх навчальних закладах району створене відповідне середовище для навчання та відпочинку першокласників:
• поновлено матеріальну базу кабінетів початкової школи, комп’ютерну техніку, роздатковий і дидактичний матеріал, розрахований на проведення навчання у грі;
• облаштовані спальні, ігрові кімнати та куточки;
• у 1-х класах наявні «батьківські парти», щоб батьки учнів мали змогу побувати на уроках, побачити роботу вчителя та своїх дітей.
Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та з метою впровадження оновленого змісту освіти для учнів 1-3 класів (100%), 4 класу (50%) доставлено нові підручники. Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту та базових навчальних програм.
Із метою подальшого впровадження положень Національної доктрини, Державного стандарту, підвищення науково-методичної роботи, опанування процесом впровадження та використання сучасних педагогічних технологій, що сприяють зростанню творчої особистості,  в Україні щороку проводиться Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, в якому активну участь взяли 36 учнів 3-4-х класів. Учні нашого району були активними учасниками обласного етапу ХУІ Міжнародного конкурсу з української мови. Серед нагороджених Гончаренко Максим, учень Петрівської ЗШ І ступеня (вчитель Комишан А.М). Максим взяв участь у ІУ (підсумковому) етапі Конкурсу.
Реалізація вищезазначених заходів щодо впровадження нового стандарту дозволяє озброїти педагогів знаннями про особливості організації навчально-виховного процесу за новими програмами та підручниками.
Із метою забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району були організовані адаптаційно - консультативні заняття з майбутніми першокласниками, до проведення яких були залучені вчителі, які працюватимуть із першокласниками, шкільні психологи.
 У 2016/2017 навчальному році вчителі початкових класів продовжуватимуть роботу над реалізацією завдань, визначених навчальними програмами:
-          збереження й зміцнення здоров’я дитини, що повинне бути в центрі уваги;
-          забезпечення належного рівня викладання предметів, зокрема іноземної мови, інформатики, фізичної культури;
-          активізація роботи щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування, що підносять духовність підростаючого покоління, сприяють об’єднанню людей на основі моральних цінностей;
-          формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів; створення умов для розвитку здібностей кожної дитини.
Реалізація вищезазначених заходів щодо впровадження нового стандарту дозволяє озброїти педагогів знаннями про особливості організації навчально-виховного процесу за новими програмами та підручниками.
У подальшому працівники школи планують спрямувати систему роботи на впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, навчальних планів та програм, інноваційних проектів у початковій школі, формування нової генерації вчителів, які будуть новаторами побудови гуманної, креативної початкової школи.
Отже, ефективість навчально-виховного процесу в початковій школі залежить від створення учням умов для самовизначення й самовираження, у максимальному наближенні процесу навчання до запиів і можливостей молодшого школра, у вихованні особистості, здатної творити власне життя.
Сучасні освітні реформи  вимагають оновлення змісту освіти на основі розбудови навчально-виховного процесу відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності. Підтримка та розвиток учнів, які володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасних змін. Тому упродовж навчального року робота педагогічних колективів була спрямована на створення інтелектуально та духовно насиченого середовища, яке забезпечує реалізацію пізнавальних, соціальних, культурних та фізичних потреб обдарованих дітей.
Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність виступів учнів на обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.
У 2015/2016 навчальному році було проведено 16 районних учнівських олімпіад, у яких взяли участь 456 учнів із усіх загальноосвітніх навчальних закладів району, із них – 61 – учень початкової ланки.
            Найбільшу масовість проявили учні в олімпіадах із української мови та літератури, математики, біології, найменшу – з астрономії (учасники тільки від Петрівського НВК),  економіки (учасники від  Петрівського НВК та 1учень від Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів).
            Найбільш активними у районному етапі олімпіад були школярі Петрівського НВК, найменше - учні Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.
174 учасники районного етапу олімпіад стали переможцями, 17 із них – учні початкових класів.

Найбільшу кількість перемог  здобули учні Петрівського НВК. Покращили якісний показник порівняно з минулим роком учні Червонокостянтинівської, Чечеліївської, Балахівської, Іскрівської, Петрівської, Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Поряд із тим гірші результати показали школярі Луганської, Зеленської ЗШ І-ІІІ ступенів. 
43 переможці районного етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів із восьми шкіл – Петрівського НВК, Ганнівської, Новостародубської, Петрівської, Червонокостянтинівської, Чечеліївської, Іскрівської, Балахівської  ЗШ І-ІІІ ступенів взяли участь в обласному етапі.
За рішенням журі обласного етапу Всеукраїнських олімпіад 7 учнів району  показали високий рівень підготовки. Із них: 6 учасників від Петрівського НВК та 1 – від  Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів.
Найрезультативніше виступили школярі  на обласній олімпіаді з російської мови та географії, здобувши три та  дві  перемоги відповідно. По одному призовому місцю мають учні району на олімпіадах з математики, астрономії.
Аналіз  результативності участі учнів у обласному етапі олімпіад із географії, російської  мови, математики, астрономії свідчить про стійкі, глибокі і міцні знання команди учнів Петрівського НВК, із російської мови – учнів Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Вчителі  Петрівського НВК Шашуба Л.А., Оранський О.В., Мішура А.К., Калінчук С.Ю, Чорна Л.А., Глязнуцова І.П.; Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Коннік А.О. відповідально віднеслися до підготовки учнів до олімпіад та забезпечили високу результативність їхньої участі. Найбільше переможців обласного етапу олімпіад підготувала вчитель російської мови та літератури Шашуба Л.А.
Проте безрезультатно виступили учасники на олімпіадах з української, англійської, німецької мов, біології, екології, хімії, історії, правознавства, інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання. Зовсім не взяли участі наші учні в олімпіадах із фізики, економіки.
У рейтинговій системі оцінювання за показниками участі учнів в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад  із навчальних предметів, враховуючи відсоток перемог від загальної  кількості учнів ЗНЗ, наш район займає дванадцяту  позицію серед сільських районів області. 
                   
Із огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що система роботи з обдарованими та здібними учнями у контексті  підготовки до олімпіад у кожному навчальному закладі потребує оновлення. Підвищення рівня підготовки учнів до олімпіадних змагань має бути у центрі уваги всіх учасників навчально-виховного процесу - вчителів, учнів, батьків. Особливу увагу слід звернути на формування внутрішньої мотивації школяра до самостійного пошуку себе і свого шляху, прагнення до змагань. Адже, враховуючи вислів відомого фізика  Гелла Маррі «Той, що прагне, зробить більше , ніж той , хто може!», саме вмотивованість стане рушійною силою у підготовці та успішній участі академічно обдарованих учнів в олімпіадах.
Ефективною формою активіза­ції наукової діяльності школярів є  навчання у районній Малій академії наук учнівської молоді, яка  функціонує другий рік поспіль. Цього року в 12 секціях академії навчалися 42 учні шкіл району. Великим поштовхом до розвитку особистості кожного з них став конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, бо саме він потребує від учасників вміння працювати з інформацією, проводити дослідження, висувати гіпотези, аналізувати й узагальнювати, робити висновки, презентувати. 33 члени  районної Малої академії наук  представили свої наукові дослідження   на районний етап конкурсу, 17 – стали переможцями. Досить важким випробуванням для членів МАН є обласний  етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Двоє учнів, які були учасниками  ІІ етапу змагань, здобули перемоги. Це свідчить про значний потенціал учнівської молоді району та ще раз підкреслює значну роль районної філії МАН у розвитку обдарованості.
Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення  учнівської молоді є участь у Всеукраїнських мовно-літературних конкурсах. Справжніми досягненнями є перемоги наших школярів: учня 5 класу Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів на Всеукраїнському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; учнів Петрівської ЗШ І ступеня та Петрівського НВК на обласному етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; учениці  Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів в обласному етапі XV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Література».
Загалом, досвід роботи з обдарованими школярами підтверджує правильність вибраного нами шляху, а життя ставить перед освітянами у сфері підтримки та розвитку дитячої обдарованості нові і нові завдання, на розв’язання яких  спрямована районна Комплексна  програма розвитку освіти на 2014-2017 роки, яка укладена з урахуванням нових запитів суспільства щодо формування конкурентоспроможної особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, програмування власного життя. Відповідно до неї головним в організації роботи з обдарованими дітьми є створення у кожному закладі освіти навчально-виховного простору, який сприяє розвитку творчих здібностей учнів, учителів. Із огляду на це потребує поліпшення організація науково-дослідницької роботи з учнями через активізацію діяльності шкільних наукових учнівських товариств, удосконалення технології проведення учнівських науково-практичних конференцій,  організацію роботи у кожному закладі освіти «Школи юного науковця», удосконалення роботи районної МАН та залучення до навчання в ній максимальної кількості обдарованих школярів, подальше вдосконалення роботи і контролю за цільовою підготовкою учнів  до участі в олімпіадах, налагодження співпраці шкіл з вищими навчальними закладами, мобілізацію  роботи профільних класів щодо  забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів, доступ учнів сільської місцевості до поглиблення знань за наявності міжшкільних профільних груп, організація підвозу учнів до них.
Базою для поліпшення якості роботи з обдарованими дітьми має стати оновлення інноваційного простору, провадження у роботу загальноосвітніх навчальних закладів нового змісту освіти, інноваційних технологій навчання й виховання.
Значну роль у розвитку обдарованості школяра відіграє педагог. Адже вчитель, який не усвідомив свого призначення і своєї ролі, який не розвивається і не реалізується, не зможе допомогти учням досягти саморозвитку, самопізнання, самовдосконалення. З огляду на це, важливого значення набуває удосконалення творчого підходу вчителів у роботі з обдарованими учнями: не треба боятися змінюватися, експериментувати, апробувати  нові  технології, залишаючи у своєму творчому доробку ті, які сприяють розвитку інтелектуально-творчих здібностей  дітей, їхньому самовияву, а отже, особистісному становленню.
Обдаровані діти – майбутнє нашого району, країни. Тому кожен загальноосвітній навчальний заклад району повинен нести величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця, в повній мірі забезпечувати всі умови для формування і розвитку обдарованих школярів. Адже злагоджена система роботи всіх навчальних закладів району, окремої школи, класу як єдиного механізму залежить від кожного працівника освіти, кожного учня.
            Національна доктрина розвитку освіти (Україна XXI століття) націлює сучасну школу на підготовку учнів до повноцінної діяльності в умовах інформаційного суспільства.
Сьогодні в школах району створено 18 кабінетів інформатики з НКК, у яких налічується 185 комп’ютерів. У 4 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів обладнано по два навчально-комп’ютерні комплекси. Граничне навантаження на один кабінет становить – 36 годин. Середнє навантаження на один комп’ютер у районі становить – 9 учнів.
60 персональних комп’ютерів використовуються в управлінсько-господарській діяльності. Не залишаються поза увагою і дошкільні навчальні заклади. Забезпеченість ДНЗ комп’ютерною технікою складає 100%. Доступ до мережі Інтернет становить 90%.
Важливим аспектом комп’ютеризації навчально-виховного процесу є використання сучасних мультимедійних засобів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер.
Такою технікою забезпечені 11 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів та Петрівська ЗШ І ступеня. Всього у ЗНЗ  нараховується 21 інтерактивна дошка, 30 проекторів, 40 ноутбуків (150%). Окремі керівники дошкільних навчальних закладів розпочали закупівлю мультимедійного обладнання для дитячих садків(проектор,  екрани, ноутбук) за рахунок коштів сільських рад.
На часі – повна комп’ютеризація  та  підключення до Інтернету опорних закладів району.
Для оснащення Петрівського НВК мультимедійними засобами навчання у 2015/2016 навчальному році виділено кошти з державного бюджету на суму 197,50 тис. грн., за які придбано навчально - комп’ютерний комплекс (10+1 комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка).
У грудні 2015 року на виконання Комплексної програми розвитку освіти  Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки придбано інтерактивні комплекти (ноутбук, проектор, мультимедійна дошка) для Іскрівської, Балахівської, Ганнівської ЗШ І – ІІІ ступенів, мультимедійну дошку для Петрівської І ступеня, проектор та ноутбук для Луганської, проектори для Володимирівської, Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів на суму 168 тис. грн.
Однак є і певні проблеми:  20 % навчально-комп’ютерних комплексів ЗНЗ (Петрівська, Балахівська, Іскрівська, Володимирівська ЗШ І – ІІІ ступенів), які придбані до 2005 року, морально застарілі і потребують оновлення.
Формування єдиного освітнього інформаційного простору є одним із стратегічних завдань щодо розвитку системи освіти. Необхідною складовою формування єдиного освітнього інформаційного простору, першим кроком до використання інноваційних та дистанційних технологій навчання у професійній діяльності вчителя є наявність Інтернету. Усі заклади району під’єднано до глобальної мережі  Інтернет. Але розташування окремих шкіл (Чечеліївська, Балахівська, Володимирівська, Ганнівська) впливає на якість та  швидкість Інтернету. Проте це не стає на заваді для творчого вчителя. Можливість виходу в Інтернет використовується ефективно: школи мають власні сайти  та електронні пошти.
На сайтах навчальних закладів розміщені  нормативні документи, матеріали діяльності педагогічних колективів та досвідчених учителів.
Одним із головних завдань на сьогодні є підвищення комп’ютерної грамотності педагогів, освоєння ними роботи з програмними освітніми комплексами, ресурсами глобальної комп’ютерної мережі Інтернет для того, щоб кожен міг використовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні технології для підготовки та проведення роботи з дітьми на якісно новому рівні.
Маючи навики роботи з комп’ютерною технікою, вчителі ЗНЗ району  легко опановують тренінги «Інтел – навчання для майбутнього», Веб 2.0, Веб-квест, створюють власні блоги, сайти, працюють у віртуальних МО, розміщують на методичних порталах та сайті «Учительський журнал» он-лайн власні методичні розробки, працюють із електронними журналами та ліцензійними ППЗ із навчальних предметів.
Ефективність функціонування інформаційного освітнього середовища ЗНЗ, ДНЗ  у значній мірі залежить від рівня комп’ютерної грамотності педколективів, що становить – 92 %.  Учителі  пройшли навчання  за програмами:  «Intel® Навчання для майбутнього», ІКТ «Партнерство у навчанні», «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи презентацій», «Онлайнові технології у роботі керівника ЗНЗ», «Створення інтерактивних презентацій засобами онлайнового сервісу Prezi» та інші.
Спостерігається динаміка зростання кількості сайтів педагогів, що свідчить про підвищення рівня інформаційної компетентності вчителів  Петрівшини. 
        Окремі педагоги закладів району (Погорєла Т.М., Швець О.М., Гончарук В.Д., Бондарева Н.П., Дусмурадова Л.Г., Дудник Н.В., Галіба О.А, Царук О.Я., Полтавець В.М., Родзінська Ю.К., Філіпенко І.В., Гущина І.В., та інші), маючи достатні навички роботи на комп’ютері,  готують власні відезаписи до уроків, презентації, таблиці, тестові завдання, діаграми, слайд-шоу, конспекти уроків з використанням програми Notebook, SМАRТ-Board, фільми-демонстрації, методичні розробки.
       Спостерігається поступове зростання кількості вчителів, які звертаються до інформаційно-комунікаційних технологій для збагачення методики та підвищення якості викладання навчальних предметів.
Проте ще недостатньо в освітніх закладах району здійснюється викладання навчальних предметів із використанням електронних підручників та електронного навчального програмного забезпечення.
Тому потребує удосконалення організація самоосвітньої роботи з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, оскільки практика свідчить, що реально здійснити кардильні зміни можливо лише за умови, коли кожен учитель сам буде активно й наполегливо вчитися, постійно підвищувати рівень своєї фахової компетентності, збагачуватиме та оновлюватиме свій практичний досвід.
Однією з форм вивчення питання впровадження ІКТ у самоосвітній діяльності було проведення анкетування працівників навчальних закладів.
Під час анкетування виявлено, що:
-   89%  педагогів  мають вдома комп’ютери та 79% - мають вихід до мережі Інтернет;
-   більшість педагогів мають досвід використання мережі Інтернет понад 3-5 років та достатньо впевнені користувачі;
-   30 % усіх опитаних учителів вважають, що їм ще потрібно підвищувати рівень кваліфікації щодо використання ІКТ;
-   72% педагогів вважають, що впровадження ІКТ сприяє підвищенню пізнавального інтересу та  зростанню успішності учнів із предмета;
-   70% учнів району мають персональні комп’ютери та вихід до мережі Інтернет;
Процес підвищення фахового рівня педагогічних працівників району у галузі ІКТ зрушив із місця.           
          На  парламентських слуханнях щодо  «Реформ галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвитку інформаційного простору України» були внесені пропозиції щодо збільшення обсягу викладання основ програмування та алгоритмізації та сучасних ІКТ (Web 2.0, Internet of Things тощо) у середній школі у рамках предмету «Інформатика», а також запровадження  предмету «Програмування» у старших класах профільних шкіл за фізико-математичним та інформаційно-комунікаційним напрямками, встановлення 20% надбавки вчителям, які викладають зазначені предмети, забезпечення підтримки проведення та участі представників України у регіональних, національних та міжнародні олімпіадах та конкурсах із ІТ.
Таким чином можна зробити висновок, що інформатизація дозволяє від авторитарної школи перейти до педагогіки співпраці, коли вчитель та учень, знаходячись у рівному відношенні до інформаційних ресурсів, стають партнерами при провідній ролі вчителя. Використання інформаційних технологій у системі освіти сприяє створенню «комп'ютерної методології навчання», яка зорієнтована в першу чергу на інтеграцію всіх видів навчальної діяльності й підготовку суб'єктів освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.
                У напрямі інформатизації району до 2020 заплановані невідкладні завдання: довершити технічне переоснащення опорних навчальних закладів, оснащення предметних кабінетів, лабораторій, бібліотек комп’ютерними системами; суттєво оновити зміст, педагогічні технології, методичне забезпечення навчання і викладання на основі ІКТ; упровадити новітні навчальні системи з використанням ІКТ; формувати інформаційно-комунікаційну культуру освітян району; створити  систему дистанційного навчання дітей із обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні; забезпечити удосконалення існуючих сайтів шкіл.
Повноцінний і всебічний розвиток особистості школяра може забезпечити лише  якісна шкільна освіта. Обумовлено це тим, що ми вступили в світ інноваційних технологій в управлінні, навчанні і вихованні, а це ставить завдання – максимально наблизити навчання дитини до конкретних її здібностей. Ми маємо допомогти дитині пізнати себе, розвинути свої таланти, щоб у дорослому житті вона була здатна самореалізовуватися.
Одним із кроків до цього є профільне навчання в старшій школі. Звичайно,   не можна стверджувати, що за допомогою профільного навчання можна навчити людину на все життя, але   розкрити певні якості особистості для неї самої, для суспільства, уберегти підлітка від помилок під час вибору професії можна.. І цей крок матиме сенс, якщо ми переконаємося, що введення профільного навчання для одних учнів – це поглиблення наукових знань і підготовка до подальшого навчання, а для інших – набуття трудових умінь, навичок, або й професії, щоб усі 17-річні випускники відразу могли включитися у повноцінне життя в суспільстві, оскільки в сучасному суспільстві життєвий рівень індивіда значною мірою визначений успішністю професійної кар’єри, підготовленістю до вибору й вибором професії.
            Прикро, що на сьогоднішній день доля нової Концепції профільного навчання, що перебуває на громадському обговорення вже не перший рік, до цього часу не вирішена.
 І відділ освіти, і адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за Концепцією профільного навчання 2009 року, змушені в основному покладатися лише на себе. Проте і в цій ситуації ми маємо певні напрацювання. У 2015/2016 н.р. у районі збереглася мережа закладів, де упроваджене профільне навчання, у порівнянні з 2014/2015 н.р показник сталий – 64%, відсоток  охоплення учнів старшої школи профільним навчанням у порівнянні із  минулим навчальним роком зріс на 3% і становить 90%. Це пояснюється зменшенням контингенту учнів у школах, де профільне навчання не упроваджене. У порівнянні з минулим навчальним роком у двох закладах освіти (Петрівський НВК та Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів) змінився профіль навчання. Одним із чинників, мабуть, стало введення обов’язкового ЗНО з української мови, тому в цих закладах введено профіль української філології. Пріоритети профілів навчання показані в діаграмі.
Забезпечити реалізацію профільного навчання покликана особистісно-орієнтована освіта. Із появою інформаційних технологій  ідея профільного навчання набуває можливості втілення на більш якісному рівні.  Сьогодні така змога є в усіх закладах освіти. Хоча результати участі учнів профільних класів у районних та обласних олімпіадах свідчать про певні прорахунки.
Якщо взяти результативність участі учнів закладів освіти з інформаційно-технологічним профілем в олімпіаді з інформаційних технологій, то картина буде не зовсім втішною. Із чотирьох закладів освіти з інформаційно - технологічним профілем участь в олімпіаді з  інформаційних технологій узяли два учні Петровської ЗШ І-ІІІ ступенів, один учень Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів. Школярі Ганнівської, Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів участі зовсім не брали.
В олімпіаді з інформатики учасниками були по 1 учневі Петрівської,  Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів та два – Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів. Результативність підтвердили лише учасники із Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів (учитель Чудний Олег Васильович). Це свідчить про низький рівень викладання предмета в цілому та відсутність підготовки учнів до олімпіади в частині програмування.
 На районній олімпіаді з біології від Новостародубської та Чечеліївської ЗШ, де упроваджено екологічний профіль і біологія є профільним предметом, було по 6 учасників, середній командний бал становить 9,5 балів, що відповідає передостанній позиції, порівняно з іншими закладами. Лише одне ІІ місце на рахунку учня Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів. У цілому результативність учнів профільних класів із екологічним профілем на олімпіаді з біології  надзвичайно низька.
У Петрівському НВК лише 11-й клас працював за  математичним профілем, одна учениця брала участь в олімпіаді з математики та одержала ІІІ місце.
На олімпіаді з історії на рахунку команди учнів Петрівського НВК 7 призових місць із 11-ти, проте  два учасники  саме профільних класів (9,10 клас) показали результат на початковому рівні. 
Результативність профільного навчання – це один з найважливіших показників його упровадження, те, заради чого і повинна працювати школа, тому, кожному закладу треба глибоко вивчити питання організації профільного освіти, його доцільність, кадрове забезпечення та інші чинники, що впливають на   результативність.   
Якість профільного навчання в значній мірі залежить від допрофільної підготовки, яка проходить через гурткову, виховну роботу та введення  спеціальних курсів. У 2015/2015 навчальному році допрофільною підготовкою охоплені  293 учні 5-9 класів, відсоток охоплення -29%, у минулому році 42%. Через відсутність спеціаліста повністю відсутнє допрофільне навчання у Чечеліївській ЗШ І-ІІІ ступенів, зменшено кількість курсів за вибором у Червонокостянтинівській ЗШ І-ІІІ ступенів. 
Практика показала, що організація профільного навчання потребує постійного відслідковування та корекції. Профільна старша школа повинна орієнтуватися не лише на нахили  учнів і плани їхніх батьків, а й на рівень базової навчальної підготовки школярів. Набір у профільні класи необхідно здійснювати з елементами конкурсності. Старша школа не повинна бути профільною для всіх. Навіщо учневі, який має низький рівень знань з предмета, сидіти в прямому смислі цього слова 5 годин на  тиждень на уроках математики,  інформатики, історії. У профільних класах повинні навчатися ті учні, які продемонстрували достатній рівень навчальних досягнень із усіх предметів у базовій школі, які цікавляться певними дисциплінами понад рамки, пропоновані Державним стандартом. Інші учні повинні здобувати професійну освіту.  Це, звичайно, ідеальний варіант. А що робити сільським школам із малою наповнюваністю класів, де про паралелі годі й мріяти.  Вирішенням питання організації якісної профільної освіти стануть навчально-виховні об’єднання, які забезпечать створення єдиного освітнього простору для учасників навчально-виховного процесу територій, дадуть можливість зробити профільну освіту рівнево-профільною, безперервною та послідовною.
І рівень – дошкільне навчання – співпраця з батьками і ознайомлення дітей із різними професіями.
ІІ рівень – школа розвитку (1-4класи) - фундамент допрофільної освіти, загальної підготовки учнів, який забезпечує всебічний розвиток дитини, виявляє нахили та здібності.
ІІІ рівень – школа індивідуального вибору (5-7 класи) - спрямована на формування в учнів стійкого інтересу до навчання, розширення знань у вибраному напрямі, розвиток творчих здібностей учнів, їхнє самовизначення.
ІУ рівень –допрофільне навчання (8-9 класи) - формування стійкового інтересу до окремих предметів, використання можливостей  додаткових освітніх послуг з метою підвищення навчальної компетентності  учнів.
У рівень – профільне навчання (10-11 класи) - спрямоване на реалізацію індивідуальних здібностей учнів.
Отже, майбутнє профільного навчання в навчально-виховних об’єднаннях.
Україна крок за кроком наближається до спільноти європейських народів, намагається посісти між ними належне їй місце, засвоїти їхні найкращі здобутки, а також збагатити власними інтелектуально-творчими та духовно-моральними надбаннями.  Ураховуючи роль англійської мови як мови міжнаціонального спілкування,   Президент України  своїм Указом  від 16 листопада 2015 року оголосив 2016 рік Роком англійської мови в Україні.
Відділом освіти райдержадміністрації було розроблено  план  заходів, спрямований на активізацію  вивчення англійської мови та підвищення рівня володіння нею. Відповідно до нього в ЗНЗ району активізовано роботу щодо популяризації вивчення англійської мови. Зокрема, на сайті відділу освіти, районного методичного кабінету, на сайтах загальноосвітніх навчальних закладів  створені сторінки під рубрикою «2016 – Рік англійської мови в Україні», де вміщені матеріали для дітей, їхніх батьків, інформації про заходи в рамках Року англійської мови, що проводилися  в закладах освіти (виставки проектних робіт, матеріали Тижнів, Днів англійської мови, конкурсів знавців англійської мови та інше).
Учителі англійської мови в основному мають власні сайти, блоги, з допомогою яких пропагують роль англійської мови в сучасному світі, діляться досвідом, власними напрацюваннями,  що сприяють зацікавленості учнів, батьків у її вивченні.
Для активізації роботи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази для вивчення англійської мови із січня по квітень 2016 року пройшов районний огляд-конкурс на кращий кабінет англійської мови. Переможцями визнано кабінети англійської мови  комунального закладу «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія» (І місце) та Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів (ІІ місце). Згідно із  Положенням про навчальні кабінети дані кабінети англійської мови атестовані.
Відповідно до заходів відділу освіти райдержадміністрації з підготовки та проведення відпочинку дітей і підлітків улітку 2016  при 13 навчальних закладах працювали літні мовні табори .  Роботою в даних таборах було охоплено 250  дітей, мова проведення табору – англійська, для роботи з вихованцями були задіяні 15 учителів англійської мови. Для роботи мовних таборів були використані матеріали,   надані Корпусом Миру, та методичні матеріали, надані КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».
Для більш ефективного оволодіння учнями англійської мови, із урахуванням у перспективі обов’язкового ЗНО з предмета на її вивчення в ЗНЗ району в 2016/2017 навчальному році передбачено в 5-9 класах збільшення на одну навчальну годину. Планується також при  філіях ЦДЮТ відкрити гуртки англійської мови.
Відділом освіти спільно з адміністраціями закладів освіти вживаються заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази для вивчення англійської мови.
Але ми добре розуміємо, що сьогодні на порядку денному стоїть головна проблема: забезпечення сільським школярам  рівного доступу до вивчення англійської мови , такого як у місті. Насамперед – це хороший учитель ( із гідною заробітною платою, нормальними житловими умовами та соціальною сферою села); хороший підручник (нехай не британський, а український), але  щоб він був у наявності; належна навчально-матеріальна база з обов’язковим мультимедійним обладнанням в кабінеті; і що не менш важливо мотивований учень. Усе це повинно дати результат, якого ми на сьогодні не маємо. У нас у районі однією з головних причин недостатньої ефективності викладання англійської мови є відсутність у школах кваліфікованих учителів.
Ці проблеми ми бачимо не тільки на регіональному, а й на державному рівнях
Адже ДПА з англійської мови цього року себе не виправдала, тому що в Інтернеті були напередодні викладені  завдання, в тому числі і письмове і навіть ключі. Тож нелінивий учень міг вільно заробити достойну оцінку, а вчитель у черговий раз відчув марність своїх зусиль. Низька результативність і цьогорічного ЗНО з англійської мови.
Мабуть, саме тому 30 червня відбулося засідання  Колегії МОН за результатами апробаційного ЗНО з іноземної мови, де знову було вирішено відкласти обов’язкове ЗНО з іноземної мови ще на рік. Це викликало неоднозначні думки в пресі, соціальних мережах. Але більшість і ми в тому числі розуміємо, що введенню обов’язкового ЗНО з англійської мови повинні передувати зміни в підходах до викладання англійської  мови як на місцевому, так і на держаному рівнях. Щоб гасло: рівний доступ до якісної освіти – стосувався і сільських школярів.
У 2015/2016 н.р ЗНО з української мови здавали 119 випускників загальноосвітніх навчальних закладів району із 121, це 98,4%, у минулому році цей показник становив 98,6%. Усім випускникам результати ЗНО зараховані як результати ДПА за освітнім рівнем повної загальної середньої школи.
За результатами цьогорічного ЗНО позиція закладів освіти така:
перші три місця  за кількістю учнів, які отримали бали високого рівня, посіли загальноосвітні навчальні заклади:
Петрівський НВК -  16%;
Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 14%;
Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів – 14%.
            Учителі,  які підготували учнів із високим рівнем знань,  - Митько Наталія Павлівна, Хортюк Світлана Миколаївна,  Степина Ніна Іванівна, Міщенко Ганна Іванівна.
            Останні позиції за кількістю учнів, які отримали результати низького рівня,  посіли заклади:
Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів –  57%;
Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 44%           ;                                 
Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів – 44%.
У цілому результати показані в діаграмі.
            Як бачимо, за результатами ДПА 41% випускників засвоїв курс української мови на середньому рівні,  34% мають достатній і високий рівні,  якість знань випускників за результатами ДПА становить  34%. Звичайно, показники не найкращі, хоча тішить те, що в порівнянні з минулим навчальним роком на 4,5 відсотка збільшилася кількість учнів, які  за результатами ЗНО мають високий рівень знань, на 14% більше стало учнів із достатнім рівнем знань, із низьким рівнем знань відсоток учнів зменшився на 11%. У цілому якісний показник зріс на 20%. Порівняльні результати показані в діаграмі.
            Це свідчить про те, що ЗНО впевнено займає своє місце як вид контролю за якістю навчальних досягнень учнів, учителі-словесники на більш високому рівні оволодівають методикою підготовки учнів до  участі в ньому, певну роль зіграла в цьому навчальному році і ШПМ  для вчителів випускних класів, які працювала саме із проблеми підготовки учнів до ЗНО (керівник Вєтрова А.С.). Про це свідчить і той факт, що із 7-ми претендентів на нагородження золотими та срібними медалями 6(86%) підтвердили високий рівень знань із української мови.
            Одночасно ЗНО 2016 року знову підтвердило наявність проблем у знаннях учнів сільських шкіл. Про це свідчить діаграма.
Як видно із діаграми, лише 3% учнів шкіл сільської місцевості здали ДПА на бали високого рівня, це учні Червонокостянтинівської та Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, у минулому році у сільських школах не було жодного учня з високим рівнем знань; лише 13% учнів мають результат достатнього рівня (у минулому році 5%). Якість знань учнів випускників сільських шкіл становить  16%, у минулому році 5%. У порівнянні з минулим навчальним роком дещо підвищився рівень навчальних досягнень учнів, хоча в школах сільської місцевості в основному переважає середній рівень знань.
У той же час із 50 випускників Петрівського НВК 30 учнів здали ДПА на достатній та високий рівні, якість знань становить 60%, у минулому році 29%.
Виникають питання і до об’єктивності оцінювання знань випускників    у загальноосвітніх навчальних закладах, тому що розбіжність між результатами річних оцінок і результатами ДПА наявна, особливо в початковому, достатньому і високому рівнях (діаграма).
Як свідчить діаграма, розбіжність в оцінюванні знань учнів у цьому році, як і в попередньому, наявна в усіх рівнях усіх закладів освіти району. Хоча в цьому навчальному році оцінювання стало більш об’єктивним. Якщо в минулому навчальному році розбіжність в оцінюванні початкового та достатнього рівнів становила 15%, а високого 50%, то в цьому році відповідно 6, 13 і 7%.  Це ще раз підтверджує думку про переваги нинішньої форми ДПА.
І як висновок: ДПА у формі ЗНО з української мови довела свою спроможність, що це не тимчасове явище, мабуть, зрозуміли всі; і вчителі, і учні, і батьки. Про це свідчать  цьогорічні результати: хоч і невеликий прогрес, але він є. Хоча  результати ІІ та ІІІ етапів з української мови та літератури та й самого ЗНО говорять ще про цілий ряд проблем у викладанні предмета та підготовці до ДПА у формі ЗНО. Якщо до роботи з тестами наші випускники в основному готові, то до написання письмової роботи ні. Тут багато причин: і незнання вчителів алгоритму написання даного виду роботи (про це свідчать  роботи учнів на олімпіадах та конкурсах), особливо це стосується вчителів-філологів сільських шкіл; наступна проблема – це відсутність у дітей навичок осмисленого засвоєння знань, бідність світогляду, незнання власної історії, літератури, невміння оперувати фактами. Як і в попередні роки залишилося актуальним питання  розширення інформаційної роботи серед батьків, особливо сільської місцевості, громадськості про  необхідність та важливість якісної освіти для їхніх дітей і  про роль і цьому процесі опорних шкіл із сучасним обладнанням, бібліотекою,  і, що особливо важливо, вчителями, які б мали не тільки диплом про педагогічну освіту, а були просто хорошими вчителями в повному розумінні цього слова.  І при нинішньому якісному складі вчителів української словесності досягти цього цілком можливо. Адже із 33 учителів 40% мають вищу кваліфікаційну категорію, 24%  - звання «старший учитель», 18% - це представники адміністрацій закладів освіти. Тож і результати учнів  повинні  бути пропорційними цим показникам.
            Чільне місце в процесі реформування загальноосвітньої школи займає цикл природничо-математичних дисциплін, особливо математика, яка є знаряддям дослідження багатьох сфер теоретичної та практичної діяльності.
Математику як предмет ЗНО обрали 38 (33%) випускників із 7 закладів району. Учні Балахівської, Зеленської, Іскрівської шкіл не виявили бажання перевірити свої знання з цього предмету.
Відповідні результати подані в таблиці та графічно.
 з/п
Назва
 закладу освіти
Всього учнів виконувало ЗНО
Високий рівень
Достатній рівень
Середній рівень
Низький рівень
Річна
ДПА у формі ЗНО
Річна
ДПА у формі ЗНО
Річна
ДПА у формі ЗНО
Річна
ДПА у формі ЗНО
1
Ганнівська
ЗШ І-ІІІ  ступенів
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
Луганська
ЗШ І-ІІІ  ступенів
3
0
0
0
0
1
1
2
2
3
Новостародубська ЗШ І-ІІІступенів
8
0
0
3
0
5
4
0
4
4
Петрівська
 ЗШ І-ІІІ  ступенів
6
0
1
2
0
4
4
0
1
5
Петрівський НВК
13
0
0
8
5
3
8
2
0
6
Чечеліївська
ЗШ І-ІІІ  ступенів
5
1
1
2
0
2
4
0
0
7
Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ст..
2
1
0
1
0
0
2
0
0

Всього
38
(33%)
2
(5,3%)
2
(5,3%)
16
(42%)
5
(13%)
16
(42%)
24
(63%)
4
(10%)
7
(18%)

            Із 38 випускників високий рівень знань підтвердили 2 особи (5,3%) (Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів). Лише п’ять із восьми учнів Петрівського НВК підтвердили математичні знання достатнього рівня.
Переважна більшість випускників району засвоїли програмовий матеріал на середньому (68%) та низькому (18%) рівнях. Велика кількість балів низького рівня за ЗНО в учнів Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Як видно із діаграми, лише учні шкіл сільської місцевості (Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів) здали ДПА (ЗНО) на бали високого рівня. Але у сільських школах немає жодного учня з достатнім рівнем знань; лише 13% учнів міської місцевості мають результат достатнього рівня. Якість знань учнів випускників сільських шкіл становить 5,3%, а міських – 13%. У школах сільської та міської місцевості в основному переважає середній рівень знань.
Є питання і до об’єктивності оцінювання знань учнів, тому що розбіжність між результатами річних оцінок і результатами ЗНО наявна, особливо в початковому, середньому та достатньому рівнях

Річні
ДПА
Розбіжність
Високий рівень
5,3%
5,3%
0%
Достатній рівень
42%
13%
29%
Середній рівень
42%
63%
21%
Початковий рівень
10%
18%
8%

Розбіжність в оцінюванні початкового рівня становить 8%, середнього - 21%, достатнього - 29%. Це ще раз підтверджує думку про переваги нинішньої форми ДПА.
Найбільш об’єктивно оцінені знання учнів (за співвідношенням показника ЗНО та річного балу) у Ганнівській ЗШ І-ІІІ ступенів, Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів, де різниця дорівнює 0, у Чечеліївській ЗШ І-ІІІ ступенів, де різниця становить лише 0,5 бала. У інших навчальних закладах цей показник переважає 2 бали. В учнів Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів за результатами річних оцінок відсутні бали початкового рівня, а за результатами ЗНО їх мають 4 учні.
Лише у Чечеліївській ЗШ І-ІІІ ступенів простежується відповідність між кількістю учнів із високим рівнем навчальних досягнень за рік та результатом ЗНО, а в інших (Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів) спостерігається розбіжність.
            Причина такої незадовільної ситуації не лише в тому, що підбір учнів слабкий           (а цим дуже часто пояснюється низький показник навченості), а в необ’єктивному оцінюванні вчителями знань своїх учнів, відсутності принциповості, «загравання» з учнями, їхніми батьками та низький відсоток (40%) учителів математики вищої кваліфікаційної категорії.
            Я думаю, що кожен, аналізуючи позитивні та негативні результати, зробить для себе відповідний висновок, а методичне об’єднання вчителів математики більш детально проаналізує  низькі результати та поставить перед учителями конкретні завдання. У кожній школі на серпневих педагогічних радах та й кожен учитель особисто здійснить глибокий аналіз проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання з метою уникнення негараздів, які мали місце.
Результати ЗНО із історії України показали, що 60 учнів, а це 74% продемонстрували середній рівень знань, 12 учнів (14,8%) достатній рівень, 4(5%) та 5(6%) учнів відповідно низький та високий рівні знань (діаграма ).
Але, якщо говорити за відповідність річної оцінки та результату ЗНО з предмету, ми отримуємо значну різницю. Про це свідчить діаграма .
Лише п’ять із дванадцяти учнів підтвердили високі знання з предмету. Різниця в оцінюванні учнів із достатнім і середнім рівнями знань становить відповідно 59% та 57%. Кількість учнів із низьким рівнем знань зменшилася на 12,3%, із середнім рівнем знань, навпаки, збільшилася більш ніж у половину (57%).
Як видно із діаграми розбіжність  в  оцінюванні знань учнів не витримує ніякої критики та наявна в усіх закладів освіти району. Суб’єктивна оцінка властива кожній людині і вчитель у цьому сенсі не виключення. Тому важливість та переваги нинішньої форми ДПА ще раз це підкреслює.
Якщо порівнювати якісний показник за підсумками ЗНО учнів сільської та міської місцевості, то це виглядає так:
Лише 5 учнів із 12 відмінників міської території (Петрівський НВК) отримали високі бали за ЗНО із історії України. Учениця Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, яка мала високий рівень знань із предмета за рік, склала ЗНО на середньому рівні. Загалом середній рівень знань  показали 63% учнів, тоді як достатній лише 18% учнів.
Школи сільської місцевості високий рівень знань не продемонстрували, 11,6 % учнів підтвердили достаній рівень знань (порівняно із річною 34%), 83% учнів отримали середній рівень знань (порівняно із річною 35%).
Виходячи з вищезазначеного, треба визнати невідповідність у оцінюванні знань учнів. Розбіжність у оцінюванні становить:
високий рівень 8,6%;
достатній рівень 21%;
середній рівень 12%;
низький 0%.
            Батьки, діти яких навчаються в навчальному закладі, повинні зрозуміти, що оцінка діяльності учня у школі, це досить неоднозначна річ, що і доводить незалежне оцінювання знань учнів.
            Із цьогорічного ЗНО вчителі історії також винесуть певний урок, адже це є їхнім обличчям, рейтингом діяльності. Адже сьогодні в районі 50 % учителів історії мають вищу кваліфікаційну категорію. Якщо історію у попередні роки предметом ЗНО вибирали тільки ті учні, що були упевнені у своїх знаннях, то у цьому році зроблено оцінку 74% учнів.
Для успішної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання вчителю історії потрібно підібрати комплект навчальних засобів: навчальні програми з предмету, «Інформаційні матеріали» підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти, шкільні підручники, довідники, збірники тестових завдань та інші посібники. Користуватися варто тільки тими підручниками, посібниками та збірниками, що рекомендовані МОН України та УЦОЯО.
Готувати учнів до ЗНО рекомендуємо вчителю на різних етапах навчання:
- під час вивчення нового матеріалу;
- під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання);
- для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи);
- як домашнє завдання (тестові завдання для самоконтролю).
Для підготовки до ЗНО варто використовувати позаурочний час (групові та індивідуальні консультації).
Найскладнішим, як показав попередній досвід, є виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Щоб допомогти учням підготуватися до таких завдань, учителеві необхідно подати їм певні рекомендації .
 У свою чергу учням потрібно виконувати тестові завдання із предметних збірників «Інформаційні матеріали» УЦОЯО, які навчають працювати динамічно, дотримуючись визначених часових параметрів, дають можливість практикуватися на бланках відповідей.
Дотримуючись такого алгоритму не можна сказати, що всі учні отримають наступного разу високі бали, але безперечно відсоток таких учнів збільшиться.
            Шкільна бібліотека – це структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, що включає фонд книг, різноманітні інформаційні і технічні засоби, має в наявності комплекс обладнання і меблів, читальний зал, де створені умови для індивідуальної роботи та розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення професійного рівня вчителів.
Сучасна шкільна бібліотека – це осередок спілкування й виховання – справжній шкільний інформаційний центр, що навчає учнів та вчителів адаптуватися в насиченому інформаційному світі і ставить собі за мету:
-          забезпечити вільний і демократичний доступ до інформації;
-    навчити користуватися інформацією з традиційних (друкованих) і нетрадиційних (автоматизованих) носіїв;
-          допомогти усвідомити значення інформації для особистого розвитку.
Виконуючи виховну функцію, бібліотекарі використовують різноманітні форми та методи патріотичного виховання, які сприяють формуванню патріотичних почуттів та громадянської самосвідомості учнів шляхом залучення їх до читання, виховання любові до книги, рідної мови, культури. Матеріали бібліотечних заходів розміщуються на сайтах загальноосвітніх навчальних закладів та особистих блогах бібліотекарів. Слід відзначити роботу бібліотекарів Верхогляд Г.А (Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Баранько Т.В. (Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Шелест Г.П. (Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Коробки Т.Б. (Петрівська ЗШ І ступеня). Баранько Т.В., бібліотекар Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів стала дипломантом  обласного огляду освітнітніх блогів «Педагогічна блогосфера».
Бібліотекарі Узлова Л.Д. (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів), Рубан В.І. (Петрівський НВК), Курочкіна Т.І. (Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів), Чеча М.І. (Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів) включають в свою діяльність систематичний аналіз використання бібліотечного фонду, його популяризацію; формування довідково-бібліографічного апарату; вивчення інформаційних потреб учнів; здійснення диференційованого обслуговування читачів; використання різних форм і методів індивідуальної, групової і масової роботи.
70% шкільних бібліотек забезпечені комп’ютерами (Балахівська, Іскрівська, Петрівська, Луганська, Новостародубська, Чечеліївська, Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівський НВК «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія», Петрівська ЗШ І ступеня, Водянський НВК). До мережі Інтернет підключено 5 бібліотек (28%). Залишається проблемою – часта відсутність відкритого доступу до соціальних мереж, а сьогодні бібліотека потребує сучасних комп’ютерів із мультимедійним обладнанням.
Останні роки шкільні бібліотеки недостатньо поповнюються художньою та навчальною літературою. Не вистачає словників, енциклопедій, довідників, які необхідні учням і вчителям для підвищення самоосвітнього рівня й забезпечення навчально-виховного процесу. Шкільні бібліотеки лише частково поповнюють книжкові фонди за рахунок доброчинних акцій «Подаруй книгу бібліотеці», «Підтримай бібліотеку», «Родина – бібліотеці». Значно скоротилася кількість передплатних педагогічних  видань у школах. Дитячі газети та журнали не передплачуються зовсім.
          У сучасній шкільній бібліотеці дитина починає своє перше знайомство з інформаційною культурою, і завданням шкільної бібліотеки є не тільки створення та забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але й пошук нових підходів до підготовки користувачів, які б володіли сучасними методами багатоаспектної інформаційної діяльності. Сучасний школяр повинен розуміти, наскільки важливо володіти інформацією, зберегти її, систематизувати і передавати, а також він повинен розуміти, що комп’ютери відіграють особливу роль у вирішенні цих завдань. Тому перед адміністраціями закладів стоять такі завдання:
-          сприяння забезпеченню сучасною комп’ютерною технікою, необхідними програмними продуктами, підключенням до мережі Інтернет;
-          створення сприятливих і комфортних умов для організації навчально- виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів;
-          створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також послуг, які пропонує бібліотека;
-          удосконалення системи організації відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації;
-          повноцінне задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу в навчальній, довідковий і науково-популярній літературі, забезпечення її різноманітності;
-          удосконалення системи робити шкільної бібліотеки в напрямі використання інформаційних технологій, роботи з електронними носіями інформації;
-          своєчасне надання учням і вчителям доступу до потрібної інформації, удосконалення досвіду під час аналізу інформаційних потреб, задоволення освітніх індивідуальних запитів, інтересів.
Інформаційне суспільство неможли­во уявити без новітніх засобів, за допомогою яких людина отримує свої знання, обмінюється думками, вирішує різноманітні соціальні й побутові проблеми. Інформація - продукт цивілізації, рушій її прогресу, важливий складник змісту освіти.
У сучасному суспільстві спостерігається збільшення кількості дітей із різними порушеннями розвитку – це й мовні патології, і порушення опорно-рухового апарату, зору, слуху, інтелекту, тощо.
Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей із обмеженими можливостями фізичного та/або психічного здоров’я є не лише відображення часу, а й представляє собою ще один крок до забезпечення повної реалізації прав дітей із особливими потребами на якісну освіту. Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в загальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення необхідних умов для успішного навчання для всіх без винятку дітей, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, психічних та фізичних можливостей.
«Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що в неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини повинно бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим», - стверджував  В.О.Сухомлинський.
У впровадженні інклюзивного навчання значну роль відіграє районна психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК), що відповідає за виявлення дітей із особливими освітніми потребами, вирішує питання первинного консультування, організовує супровід їхнього навчання та виховання за місцем проживання.
Згідно з планом роботи Петрівської районної ПМПК здійснено 36 виїздів у ЗНЗ для попередження, виявлення та обліку дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку,  створення аналітико-оперативних даних про форми задоволення освітніх потреб цих дітей. У цих закладах було оглянуто 577 дітей, проведено 14 діагностичних засідань, продіагностовано 185 осіб, 141 – уперше,  44 – повторно.
Проведено облік дітей із інвалідністю. На обліку знаходиться  91 дитина, 7 – із  них охоплено домашнім патронажем.
 За рекомендаціями ПМПК 16 дітей направлено до логопедичної групи ДНЗ «Рудана», 3 дітей  підлягають навчанню в спеціальних загальноосвітніх закладах, 12 - за індивідуальною формою навчання, 6  - за інклюзивною формою навчання.
Для батьків дітей, які мають вади психофізичного розвитку, проведено 171 консультацію.
Районна ПМПК поширює знання про інклюзивну модель освіти як невід’ємне право кожної дитини, працює над розвитком необхідних навичок та установок серед керівників загальноосвітніх закладів, педагогів, батьків для впровадження інклюзії у системі освіти Петрівського району.
Аналіз проблем щодо впровадження інклюзивної моделі освіти свідчить, що всі вони входять до основних категорій:
Ø зміст освіти – компетентність педагогів ЗНЗ, ефективність організації соціально-психологічного супроводу,  застосування психодіагностичного інструментарію, корекційних програм,  забезпечення відповідними корекційними засобами навчання та реабілітаційним обладнанням,   проблеми психологічної роботи з батьками, невизначені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивній формі навчання;
Ø  фінансування;
Ø   кадрові питання;
Ø  питання доступності та пристосування загальноосвітніх навчальних закладів;
Ø   міжвідомча співпраця;
Ø  соціально-психологічні проблеми, такі як: проблема адекватного і гуманного сприйняття дитини з особливими освітніми потребами однолітками, вчителями, батьками.
Для вирішення зазначених проблем необхідно вжити наступні заходи:
-             активізувати просвітницьку роботу серед населення району про необхідність і важливість  інклюзії;
-             забезпечити додаткову підготовку двох асистентів учителів та шести психологів, які працюють із дітьми з порушенням психофізичного розвитку у системі післядипломної педагогічної освіти;
-             продовжити міжвідомчу співпрацю організацій, які опікуються правами дітей, дітей-інвалідів: районним центром соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, службою у справах дітей Петрівської райдержадміністрації, відділом у справах молоді та спорту райдержадміністрації;
-             створити умови у приміщенні Петрівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів - гімназія» для вільного доступу дітей із обмеженими психофізичними можливостями до приміщень навчальних закладів;
-             розробити рекомендації щодо соціальної адаптації дітей під час інклюзивного навчання;
-             вивчити досвід шкіл з інклюзивним навчанням, його результативність та можливості його застосування.
У сучасному освітньому просторі позашкільний навчальний заклад є одним із основних інститутів виховання  й  розвитку, що створює  умови  для реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, сприяє  індивідуальному розвитку особистості школяра, його талантів і нахилів.
На сьогоднішній день  у центрі дитячої та юнацької творчості працює 38 гуртків (71 група), гуртковою роботою охоплено 1199 вихованців, що становить 60% від загальної кількості дітей шкільного віку.
Доступність позашкільної освіти, як фундаментальної умови забезпечення ефективності її діяльності, реалізується шляхом  організації роботи філій на базі освітніх округів. Найбільше дітей, охоплених позашкільною освітою, навчається у гуртках і групах на базах ЗНЗ Центрального, Східного освітніх округів.
У розрізі шкіл відсоток охоплення школярів позашкільною освітою  від загальної кількості учнів закладу представлений на діаграмі.
Найвищий показник мають Чечеліївська, Петрівська, Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів, найнижчий – Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів.
Однією із основних причин низького показника щодо охоплення школярів Іскрівської, Новостародубської, Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівської ЗШ І ступеня є кадрова проблема. Проте кожним із зазначених закладів освіти не в повній мірі використовуються власні  можливості щодо залучення до роботи керівниками гуртків талановитих членів місцевих громад, батьків,  вчителів шкіл.
Педагогічний колектив позашкільного навчального закладу послідовно працює над розвитком  пізнавальної активності дітей, підвищенням результативності роботи гуртків, орієнтуючись на ключові умови надання якісної позашкільної освіти, а саме: дитина повинна навчатися в належних умовах, використовуючи сучасне обладнання; мати можливість розвиватися в середовищі повноцінного спілкування з однолітками; навчатися у кваліфікованого педагога, який орієнтується на високі результати стандартів якості освіти. Вихованці  закладу активно й успішно беруть участь в очно – заочних конкурсах, акціях, заходах із художньо – естетичного, екологічного, гуманітарного, туристко – краєзнавчого напрямків та моделювання. Особливим випробуванням є участь переможців районних етапів Всеукраїнських конкурсів, акцій у обласних турах.
Найвищу результативність на обласному етапі Всеукраїнських конкурсів, акцій показали вихованці ЦДЮТ, дещо нижчу – учні Новостародубської,  Петрівської, ЗШ І-ІІІ ступенів. Підвищили результативність своєї роботи  Володимирівська, Балахівської, Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів. Проте, безрезультатно виступили учасники обласного етапу конкурсів, акцій від Зеленської, Іскрівської  ЗШ І-ІІІ ступенів.
Переможці обласних етапів конкурсів, акцій були учасниками фінальних турів.
Найвищу результативність на Всеукраїнському етапі конкурсів показали вихованці ЦДЮТ, Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів. До навчальних закладів, які за результативністю участі у різних конкурсах, заходах у системі позашкільної освіти традиційно виходять на Всеукраїнський рівень, цьогоріч долучилися Балахівська, Ганнівська, Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів.
Слід зазначити, що серед досягнень учнів шкіл району на обласному та заключному етапах конкурсів, є досить значні здобутки. Перемогою увінчалася участь учня Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів на Всеукраїнському етапі конкурсу-огляду «Галерея кімнатних рослин»; школярів Новостародубської, Ганнівської  ЗШ І-ІІІ ступенів - на Всеукраїнських етапах акцій  «Ліси для нащадків», «Юннатівський зеленобуд», «До чистих джерел»; вихованців Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів - на Всеукраїнському етапі Міжнародного екологічного конкурсу.
Серед значущих перемог -  чотири призових місця в обласному конкурсі «Вчимося досліджувати та охороняти природу» та перемога  на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» на рахунку гуртківців «Жайворонока» ЦДЮТ.
Належний рівень естетичного виховання учнівської молоді району засвідчує той факт, що вихованці гуртків вибороли  нагороди у Всеукраїнському  конкурсі  робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!», в обласній виставці-конкурсі «Наш пошук і творчість – тобі, Україно», у  Всеукраїнській виставці-конкурсі «Знай і люби свій край», у конкурсі  юних фотоаматорів «Моя Україно».
Високий результат цього року мають юні авіамоделісти - ІІ загальнокомандне місце на чемпіонаті України з авіамодельного спорту. Крім того один із учасників команди  одержав перемогу та титул чемпіона України, три учасники - перемоги в особистому заліку.
            Коли ми говоримо про якість освіти як основу її конкурентоспроможності, якими б не були здобутки наших школярів, час вимагає від позашкільної освіти змін. Змін у змісті, розширенні пропозицій сучасних освітніх послуг, наданні допрофесійної освіти, модернізації і створенні сучасної матеріально-технічної бази тощо.   
У вирішенні цих питань партнерами і надійними помічниками для навчальних закладів повинні стати родини дітей. Дуже важливо залучити широку громадськість до подальшого розвитку позашкільного навчального закладу та його філій. Сучасний позашкільний заклад повинен стати дійсно відкритою соціально-педагогічною системою для сучасних технологій, сучасних напрямів роботи, які викликають у дітей зацікавленість. Ця сфера може і повинна стати інноваційним майданчиком для апробації освітніх моделей і технологій майбутнього. Звісно, без допомоги держави  неможливо вижити. Але й мати надію тільки на державу ми не повинні. Сьогодні кожен навчальний заклад повинен зробити все для залучення позабюджетних коштів, залучення до роботи бізнес-партнерів, всіх кого турбує майбутнє наших дітей, знаходити нові підходи, сучасні форми роботи, впроваджувати нові проекти, з урахуванням потреб суспільства, інтересів дітей та їхніх батьків в окремо взятому селі, селищі. А це означає, що якість надання таких послуг повинна бути високою.
Серед виховних напрямів у сучасній школі найбільш актуальним є національно-патріотичний як стрижневий, основоположний, що відповідає як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.
Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, на основі обласної програми патріотичного виховання населення на період до 2017 року, районного плану заходів із патріотичного виховання учнівської молоді у всіх загальноосвітніх навчальних закладах створено цілісні моделі виховних систем, спрямовані на вирішення проблем відродження системи національно-патріотичного виховання школярів, основними складовими якого є громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання.
Забезпечує координацію роботи, взаємодію органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості у сфері національно-патріотичного виховання районний координаційний центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створений на базі ЦДЮТ (розпорядження голови Петрівської районної державної адміністрації від 07 грудня 2015 року № 438-р «Про створення районного координаційного центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді»).
Важливе місце у цій системі займає формування у школярів національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей Українського народу. Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була, і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом нації. Продовжується традиція святкування у всіх закладах освіти Дня української писемності і мови. Діти із задоволенням вбираються у вишиванки, прикрашають себе кольорами національної символіки, стали більше розмовляти «чистою» українською.  Особливо глибоко рідна мова проникає в серця наших вихованців через українську пісню. Саме такі заходи, як районний фестиваль дитячих  хорових колективів «Пісенний вернісаж», програма якого складається з виконання української народної пісні та пісні фольклорного жанру, допомагають  прищепити любов до рідної мови, зберегти і передати нащадкам усі ті кращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть українським народом. Цього року у фестивалі взяли участь одинадцять хорових колективів із девяти загальноосвітніх навчальних закладів. 
Вихованню національно-свідомих громадян сприяє використання історичних і культурних цінностей, традицій і звичаїв народу, значення яких зростає в умовах європейської інтеграції України. Школярі із великим задоволенням беруть участь у районному фестивалі народно-мистецьких традицій «Благослови, мати». Цьогоріч виступи на фестиваль представили колективи дванадцяти загальноосвітніх навчальних закладів, що є свідченням готовності школярів пізнати самобутню культуру свого народу, його духовність, скарби народної мудрості, без чого неможливо відродження нації. Найкращими на фестивалі були фольклорний гурт Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів із обрядом «Обертіння», гурт «Джерело» Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів із виступом «Заклик весни», а перемоги одержали у різних вікових категоріях фольклорний гурт Петрівського НВК з виступом «На святу Катерину…» та гурт «Василечки» Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.
Основою патріотичного виховання є також краєзнавча робота. Школярі активно долучаються до пошуково-краєзнавчої роботи. Вивчення історії виникнення села, його перших років існування, висвітлення так званих «білих плям історії», пошук матеріалів про видатних земляків рідного краю, близьких тощо лягають в основу учнівських науково-дослідницьких робіт, розширюють знання учнів про край, його історію, розвивають інтерес до минулого і сучасного, адже патріотичне виховання учнів починається з пізнання своєї Малої Батьківщини. Цього року 15 юних краєзнавців, представників від Ганнівської, Володимирівської, Новостародубської, Петрівської, Чечеліївської, Червонокостянтинівської, Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівського НВК, Петрівської ЗШ І ступеня, ЦДЮТ, узяли активну участь та презентували  свої дослідження на районній учнівській краєзнавчій конференції «Шляхами подвигу і слави».  Учасники конференції вели мову про внесок українців у перемогу у Другій Світовій війні,  про героїчні вчинки наших земляків, своїх родичів у війні з нацистською Німеччиною,  про бойові подвиги сучасних захисників України. Вся атмосфера конференції була проникнута героїзмом, що сприяло розвитку активної громадянської позиції, формуванню національної самосвідомості, патріотичних почуттів школярів.
Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. Успішна участь наших вихованців у Всеукраїнських, обласних етапах конкурсів «Вчимося досліджувати та охороняти природу», «Юний дослідник», «Галерея кімнатних рослин», «Ліси для нащадків», «Юннатівський зеленобуд»,  «Дослідницький марафон», «Птах року» є свідченням  набутих ними міцних екологічних знань, розуміння ними взаємозв’язку і єдності людини з природою, сформованих потреб її охороняти. Районний конкурс-захист учнівських проектів із благоустрою пришкільних територій яскраво продемонстрував дитячу небайдужість до навколишнього середовища, до природи, прищеплення кожному вихованцеві  відчуття того, що «в моєму класі, школі, селі чи селищі все мене стосується, все залежить від мене».
Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості здійснюється через організацію та проведення заходів з нагоди  відзначення національних свят та пам’ятних дат, зокрема, Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України, Дня незалежності України, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституції України, Дня українського козацтва та інших.
Невичерпні можливості щодо формування національної  свідомості наших школярів має історичний матеріал із життя та діяльності діячів визвольного руху. Педагоги району широко використовують у виховній діяльності матеріали, пов’язані із подвигом героїв Крут, факти боротьби за волю України повстанців Холодного Яру, Січових Срільців, спротив дисидентів тоталітарній системі, які є символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну,  прикладом самопожертви в ім’я нації та держави.
Особливу роль у формуванні патріотичної свідомості дітей та молоді району відіграють матеріали про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників Українського народу. Шляхом участі у конкурсах, заходах наші школярі цього року відкрили для себе видатних українців: творця корпусу Січових стрільців Євгена Коновальця, Єлисаветградського зодчого Якова Паученка, митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, легенду українського кінематографу Івана Миколайчука та інших.
Значну роль у  патріотичному вихованні відграють  музеї при навчальних закладах району як осередки освіти, що сприяють формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь. Особливо активізувалася робота музеїв у час підготовки до святкування 71-річниці Великої Перемоги. Щороку шкільні музеї проходять процедуру громадського огляду. Цьогоріч в огляді, присвяченому 71-й річниці перемоги над нацизмом у Європі,  Дню пам’яті та примирення, визнано кращими музеї Петрівської, Іскрівської, Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів.
У патріотичному вихованні підростаючого покоління велика роль ветеранів Другої світової війни, учасників антитерористичної операції на Сході України. Їхні виступи на уроках мужності, розповіді про бої з ворогом, про подвиги бойових друзів служать прикладом патріотизму. У наших школярів з’явилося почуття гордості за наших військових, позитивне ставлення до служби в армії, підвищився престиж військової праці, готовність захищати Україну.
Героїчні й водночас драматичні, й навіть трагічні події останнього часу надихають нашу молодь  на оновлення експозицій шкільних музеїв, кімнат бойової слави. У кожному закладі освіти оформлено тематичні куточки, присвячені воїнам АТО. У Ганнівській ЗШ  І-ІІІ ступенів встановлено Пам’ятну дошку на честь випускника Хруля  Олександра Григоровича, загиблого в АТО.  Наші школярі беруть активну участь у зборі й поширенні інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни.
У районі активно розвивається волонтерський рух. У кожному з 14 загальноосвітніх навчальних закладів функціонують постійно діючі волонтерські загони, які  є складовими частинами  дитячих громадських організацій, що діють у просторі в межах Статутів закладів. Керує волонтерським рухом  районний волонтерський центр. Волонтерські загони проводять роботу через тісну взаємодію шкільних парламентів із педагогами, батьками, громадами, органами місцевого самоврядування та співпрацюють із районною організацією  «Допоможемо воїнам Петрівщини». Упродовж року було проведено широкомасштабну спільну акцію «Благодійний марафон». Учні-волонтери організували збір  продуктів, круп, консервації, теплого одягу для воїнів АТО;  виготовлення маскувальних сіток, малюнків, оберегів; написання листів; створення плакатів «Тепло дитячих долоньок», «Тепло учительських долоньок», відеозвернень до бійців, організація флеш-мобів, телефонних дзвінків воїнам на передову, збір пластикових кришечок,  кошти від здачі яких,  підуть на протези українським бійцям. У рамках проведення Тижня Миру школярі організували виготовлення журавликів миру для воїнів АТО, провели  акції «Листівка воїну», «Смаколик»,  «Зігрій воїна», «Прапор для воїнів», «Оберіг для воїна», «Подаруй воїну свято».
Волонтерські загони беруть активну участь у Всеукраїнській акції «Зірка пам’яті», допомагають по господарству ветеранам Другої світової війни, самотнім людям похилого віку. Систематично проводиться акції: «Обеліск», «Назавжди у наших серцях», «Ми - пам’ятаємо»,  «Наші земляки-захисники», «Ветеран живе поруч», «Серце до серця», «Назустріч мрії» тощо.
Школярі  активно долучилися до виконання доручення голови Петрівської районної державної адміністрації Завалія С.В. щодо встановлення в районному центрі пам’ятного знаку, що уособлюватиме людську шану і повагу до подвигу учасників Другої Світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Було організовано  обговорення, конкурс ескізів із тематики встановлення пам’ятного знаку. За підсумками проведеної роботи  запропоновано декілька варіантів виготовлення знаку. У подальшому заплановано благодійну акцію щодо збору коштів на його виготовлення.
            Надзвичайно важливим важелем у формуванні патріотизму, шляхетності, моральності, духовності, доблесті і звитяги є відродження українського козацтва, популяризація серед молодого покоління козацьких ідеалів і принципів, виховання молоді на славних традиціях наших предків, адже українці - єдина в світі козацька нація. Зважаючи на це, педагогічний колектив Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів патріотичне  виховання учнів здійснює через дитячу організацію «Джура» національно-духовного відродження Українського козацтва. Наставниками юних джур є козаки Жовтоводського козацького товариства імені І. Сірка на чолі з генерал-майором Дідиком М.І. та начальником штабу Бережним О.Г. Система загальношкільних виховних заходів, що склалася в школі -  «Посвята в Джури», «Козацькі забави», «Лицарський турнір», конкурс «Козацька сила», товариські зустрічі з джурами Жовтоводської школи № 8, спрямована на виховування у школярів патріотизму, сміливості і мужності, готовності в будь-який час відстояти суверенітет своєї держави.
Загалом можна зробити висновок, що впродовж навчального року відбулися позитивні зміни  в організації та проведенні виховної роботи щодо національно-патріотичного виховання, а саме:
- активізувалася робота щодо підвищення рівня національної свідомості, виховання патріотизму, збільшилася кількість заходів та підвищилися якість та ефективність їх проведення;
- учні проявляють активність та ініціативність в організації та проведенні заходів патріотичного характеру;
- зник «формалізм» у проведенні виховної роботи;
- надається перевага активним інноваційним формам та видам роботи, що стали більш дієвими, мають прикладний характер;
- робота щодо патріотичного виховання в більшості навчальних закладів набула системного, цілеспрямованого характеру;
- навчальні заклади тісно співпрацюють із громадськістю;
- посилилася співпраця між педагогічним, учнівським та батьківським колективами;
- помітно зріс інтерес учнів до історії України, рідного села;
-  посилився акцент на відродження українських традицій та звичаїв, виховання поваги до них.
Уже багато зроблено для відродження системи патріотичного виховання молоді в районі, проте ще є над чим працювати.  Необхідно шляхом розвитку районної мережі історичних, дебатних  клубів, Євроклубів упроваджувати форми та методи  роботи із  школярами,  які сприяли б формуванню у них критичного мислення, ініціативи, креативності; розширювати інноваційний простір закладів освіти з питань патріотичного виховання школярів, ширше використовувати можливості  туристсько-краєзнавчої роботи, приділяти належне значення формуванню духовних, моральних якостей школярів, впроваджувати у навчально-виховний процес  форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.
Із огляду на зазначене вище завданнями загальноосвітніх навчальних закладів району щодо патріотичного виховання учнів у 2016/2017 навчальному році є:
- здійснення інноваційної освітньої діяльності в навчальних закладах у ході реалізації завдань, визначених Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що забезпечує ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України;
- сприяння подальшому розширенню напрямів співробітництва загальноосвітніх навчальних закладів із громадськими організаціями, соціальними інститутами з питань патріотичного виховання;
- вивчення, узагальнення та популяризація кращого досвіду патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, висвітлення у ЗМІ, на офіційних веб-сайтах;
-  використання потенціалу туристсько-краєзнавчої роботи у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді в навчальних закладах;
- осучаснення змісту національно-патріотичного виховання в шкільних музеях через вивчення історії України, діяльності борців за волю України, учасників антитерористичної операції;
- вивчення та популяризація історії українського козацтва;
- розвиток системи шкільних історичних, дебатних  клубів, Євроклубів.
            Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного самовдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.
Військово-патріотичне виховання молоді поєднує в собі низку окремих напрямів виховання: військового, морального, правового та ін. Проте головним результатом виховних зусиль має стати готовність молодої людини до військово-патріотичної діяльності як внутрішнього системного утворення, що передбачає п'ять основних компонентів - освітній, фізичний, психологічний, соціальний і духовний.
Усі ці компоненти ми намагаємося об’єднати у заходах, що відбуваються в районі та поза його межами. Упродовж навчального року в районі проходять військово-патріотичні заходи за участю представників військової частини 2269, спрямовані на вироблення в учнів почуття громадянина-патріота, глибокого розуміння громадянського обов'язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини.
Упродовж 24-26 вересня 2015 року у смт Новгородці учні загальноосвітніх закладів Петрівського району були учасниками військово-патріотичного заходу. Вони мали змогу взяти участь у навчаннях з надання першої допомоги при травмах, тактико-технічної та спеціальної підготовки, топографії, стрільби, відвідали заходи національно-патріотичного виховання.  
 Із метою удосконалення змісту, форм та засобів патріотичного виховання учнівської молоді в районі проведено районний етап Всеукраїнської військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура»),  за підсумками яких 08-09 червня 2016 року команда Петрівського НВК взяла участь у обласному етапі змагань гри «Сокіл» («Джура») у с. Тарасівці Новгородківського району.
Уперше цьогоріч 13 жовтня проведено захід «Козацькому роду нема переводу»,  присвячений Дню Збройних Сил України.
На виконання розпорядження голови Петрівської районної державної адміністрації від 25 квітня 2016 року №127-р та з метою патріотичного виховання юнаків, формування їхньої готовності до захисту Вітчизни, дій в умовах надзвичайних ситуацій, практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів на базі Олександрійської військової частини 2269 було проведено одноденні навчально-польові збори з тактичної підготовки з випускниками 11 класів, у рамках яких учні ЗНЗ району на чолі із військовим комісаром Петрівського районного військового  комісаріату О. Братченком відвідали військовий аеродром, працювали з автоматом Калашникова, ознайомилися із принципом розкриття та збирання парашута, практичним використанням захисного костюма. 
Із метою закріплення розділу «Вогнева підготовка» програми «Захист Вітчизни» у кожному освітньому окрузі району діють стрілецькі тири.
При Петрівському НВК діє військово-патріотичний гурток «Допризовник» (керівник Кампо В.В.).
Із метою удосконалення проведення військових заходів, закріплення практичних навичок учнів у червні 2016 року відділом освіти придбано оригінальний макет автомата Калашникова. Такими ж макетами на наступний рік будуть забезпечені усі базові заклади освіти району.
Разом із тим залишається ще ряд невирішених проблем щодо викладання предмету «Захист Вітчизни» та  військово-патріотичного виховання:
- проведення стрільб на базі військової частини  м. Олександрії в рамках навчально-польових зборів;
- проведення медико-санітарної підготовки дівчат на базі ФАПів та Петрівської РЦЛ;
- викладання предмету «Захист Вітчизни» фаховими військовими, адже таких учителів із відповідною освітою у навчальних закладах району лише двоє.
         Здоров’я дитини, її фізичний і психологічний розвиток, соціально-психологічна адаптація у значній мірі визначаються умовами її життя, насамперед у школі, адже на роки навчання дитини  у школі припадає період інтенсивного розвитку організму.
            Тому одним із пріоритетних напрямків роботи навчальних закладів є створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, що є умовою якісної освіти.
            Сухомлинський В.О. писав: «Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежать їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили».
Актуальним залишається питання харчування учнів у загальноосвітніх закладах району, що є необхідною умовою створення здоровיязберігаючого середовища.
У результаті планомірної та системно проведеної роботи в усіх 14 загальноосвітніх навчальних закладах району створені умови для забезпечення учнів гарячим  харчуванням.


Харчування учнів у навчальних закладах району здійснюється згідно з нормами харчування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України     від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Виконання норм харчування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів  за 2015/2016 навчальний рік становить 92%.
            Вартість харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах становила 9 грн.
            Забезпечено повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням  учнів за режимами, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг із харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість»: 13 дітей-сиріт, 54 учнів, позбавлених батьківського піклування, 27  учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімיям», 5 учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
            Відповідно до рішень Петрівської районної ради від 26 серпня 2015 року № 677,  від 25 вересня 2015 року № 687 та  від 26 лютого 2016 року № 45 забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням 79 учнів, батьки яких брали участь в антитерористичній операції, 5 учнів із сімей, які  переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, 708  учнів 1-4 класів непільгової  категорії, 78 учнів 5-11 класів  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімיям», за рахунок коштів районного бюджету.           
            У всіх загальноосвітніх закладах району  створено умови для забезпечення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів, які харчуються за власні кошти.
            Охоплення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх шкіл становить 72 відсотки.
            За рахунок благодійної допомоги ТОВ «Верес» організоване харчування 6 учнів, ПСП «Зарічне» - 37 учнів  Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів.
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», районної цільової соціальної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25 грудня 2013 року № 457, розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.05.  2016 року № 137-р «Про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2016 року» та з метою відновлення здоров`я дітей влітку 2016 року на базі 14 пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах району  відпочило 1025 дітей, що становить 50% від контингенту учнів. Особлива увага приділялася відпочинку дітей пільгових категорій. Упродовж зміни відпочило: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 48, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей – 231, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 14, дітей-інвалідів – 15,  дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 89, обдарованих та талановитих – 138, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села – 283, дітей, батьки яких беруть участь у проведенні АТО – 55, дітей внутрішньо переміщених осіб – 4.
На утримання одного учня на один день виділено 26 грн., із них на придбання продуктів харчування – 20 грн. Під час відпочинку організовано повноцінне дворазове харчування школярів. У раціоні  обов’язковими були соки, овочі, фрукти. 
            Адміністраціями  закладів освіти здійснювався постійний контроль за організацією гарячого харчування дітей, якісним і кількісним складом страв, асортиментом харчових продуктів і продовольчої сировини.
            Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища також передбачає участь учнівської молоді у спортивно-масових заходах шкільного, районного та обласного рівнів. Із цією метою упродовж 2015/2016 навчального року учні загальноосвітніх навчальних закладів брали участь у районних змаганнях згідно з  календарем спортивно-масових заходів. За підсумками районних змагань команди загальноосвітніх закладів району брали участь у обласній спартакіаді. Згідно з результатами участі учнівських команд на обласній спартакіаді наш район посів загальне VI місце порівняно із XI місцем минулого року. Таку результативність в обласній Спартакіаді район продемонстрував завдяки зусиллям учнів, учителів та  за підтримки органів місцевого самоврядування. Так уже близько 15 років поспіль команда дівчат  Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів під керівництвом Кононенка В.М. здобуває І місце на обласних змаганнях із гандболу серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів області. Юні футболісти Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів під керівництвом Чорнопольського С.В. завоювали ІІІ місце у віковій категорії 2005 року народження в обласних фінальних змаганнях із футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч». Третій рік поспіль спортивна родина Максимових (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів) здобуває перемоги на обласних змаганнях «Тато, мама і я – спортивна сім’я» та представила у цьому році Кіровоградську область на Всеукраїнському етапі у місті Скадовськ, посівши VI місце у турнірній таблиці серед 20 команд із усієї України.
Із метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, відповідно до п.2 Постанови Верховної ради України від 17 квітня 2014 року № 12-12 – VІІ «Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України» у 5 ЗНЗ району організовано роботу стрілецьких тирів.
Разом із тим залишається проблемним питанням організація роботи з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. Згідно з  висновками медичного огляду поточного навчального року із 2043 учнів:  449 мають спеціальну та підготовчу групи для занять на уроках фізичної культури, 12 осіб звільнено від занять із фізичної культури. Даний показник дає можливість стверджувати, що тенденція фізичної  підготовленості школярів покращується, але питання  залишається актуальним.
Пріоритетними у фізкультурно-спортивному напрямку на сьогодні для відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів та для місцевої громади залишаються питання:
-  активізація проведення ранкової гімнастики в загальноосвітніх навчальних закладах;
- продовження практики оновлення матеріальної бази спортивних залів та збереження спортивних споруд, що розташовані на спортивних комплексах загальноосвітніх навчальних закладів, у рамках місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»;
- продовження співпраці з сільськими, селищними головами в контексті здійснення підвезення учнівської молоді на районні та обласні змагання;
- відкриття на базі закладів освіти спортивних секцій з волейболу, баскетболу для дівчат та настільного тенісу;
- підвищення якісного показника участі навчальних закладів у обласних змаганнях;

- продовження  фінансування заходів, пов’язаних із відрядженням учнів на обласні
змагання.
Виконання вищезазначених пріоритетних завдань надасть можливість здійснювати фізкультурно-масову роботу на належному рівні та дасть поштовх до якісних змін у зміцненні здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
Сучасне життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій, фахівці якої мають змінюватись одночасно з нею, - це професія вчителя. Адже кожне покоління має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами. І першими, хто вказує стежку в іноді незрозумілому, а водночас і ворожому для школяра світі, є звичайні вчителі.
Сьогодні змінилися вимоги і до вчителя, і до учня. Становлення і розвиток громадянського суспільства породжує гостру необхідність у педагогах, які володіють високою професійною компетентністю. Отже, сучасний учитель – це не тільки предметник, а й знавець дитячих душ, вихователь.
Учитель - головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад - могутній фактор виховного впливу. Спілкуючись із учнями вчитель виховує їх не тільки словом, а й всіма якостями своєї особистості. Вплив авторитетного педагога на учнів залишає свій відбиток на все їхнє життя. «Золотим правилом» науки виховання вважав К. Ушинський тезу: «Вчителеві треба бути таким, якими він хоче бачити своїх вихованців».
Розвиток системи освіти в значній мірі залежить від майстерності педагогів у цілому і від людських якостей кожного з них. Зміна традиційних цінностей, конфлікт між стереотипами, що склалися, і запитами сьогоднішніх школярів примушують учителів задуматися про цілеспрямований розвиток професійної компетентності й на цій основі цілеспрямовано «творити» самого себе. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи й учня, він досконалий учитель (Л.Толстой). Діяльність освітніх округів та опорних закладів з їхніми філіями в рамках реформування системи освіти забезпечить підвищення рівня мотивації вчителів до безперервного удосконалення своєї професійної майстерності.
У контексті виконання основних завдань розділу «Вчитель» Комплексної програми розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Петрівської районної ради від 13 серпня 2014 року № 523, ключовою діяльністю відділу освіти щодо реалізації основних напрямків державної політики з кадрових питань є ретельний, зважений підхід до формування педагогічних колективів, забезпечення їх необхідними фахівцями, постійне вдосконалення професійної майстерності. Кадрова політика району здійснюється планово і сприяє позитивним зрушенням у роботі освітянської галузі. Навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах району у 2015/2016 навчальному році здійснювали 267 педагогічних працівників, із них - 28 молодих спеціалістів, 32 пенсіонери, 11 учителів-сумісників. Віковий склад педагогічних працівників має такий розподіл:  
до 30 років  - 16%;
від 31 до 50 років - 53%;
від 50 до 60 – 21%, 
понад 60 років - 10%.
Середній вік учителя в районі становить 41-50 років.
У минулому навчальному році працювало 90 % педагогів із вищою освітою, 1,8% вчителів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Ще 5% здобували вищу освіту без відриву від виробництва через заочну форму навчання.  
Серед пріоритетних напрямів державної політики, як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої роботи, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці. Тобто сучасному вчителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності вчителя. Педагогічна робота – це робота, в якій потрібна ретельна підготовка й постійне удосконалення протягом всієї професійної діяльності. Необхідно постійно підкріплювати теорію практикою, а досвід – базовими знаннями. Упродовж 2015/2016 навчального року 98 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Кількість працюючих педагогів упродовж п’яти років залишається практично незмінною, що свідчить про стабільність кадрового потенціалу у галузі освіти в районі та ефективність заходів, ужитих відділом освіти спільно з керівниками навчальних закладів щодо збереження кадрового потенціалу в умовах значного зменшення учнів упродовж цього періоду.
Важливим кроком до омолодження педагогічного складу району є очікуване поповнення молодими педагогами – випускниками вищих педагогічних навчальних закладів. У минулому навчальному році прибуло у район 10 молодих спеціалістів. Велика увага у школах приділяється створенню оптимальних умов для роботи та адаптації молодих спеціалістів. Із метою набуття необхідних практичних і організаційних навичок для виконання своїх функціональних обов’язків, вивчення специфіки своєї роботи в школах проводиться стажування молодих спеціалістів. За ними закріплюються наставники із числа висококваліфікованих вчителів.
Піднесення престижу педагогічного працівника через його достойне матеріальне, і перш за все, високе моральне заохочення є одним із стратегічних завдань. Упродовж 2015/2016 навчального року 4 учителі району нагороджені Почесними грамотами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Грамотами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджені 2 педагогічні працівники, Подяками департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації - 4, 8 вчителям встановлено (підтверджено) звання «Вчитель – авторитет», 5 - визнано кращими у номінації  «Золотий фонд педагогічної Петрівщини», 1 – кращим молодим спеціалістом у номінації «Педагогічна надія». По 1-му вчителю нагороджено педагогічною премією імені
В.О. Сухомлинського (Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів), педагогічною премією імені
С. П. Логачевської (Петрівська ЗШ І ступеня). Всіма видами заохочень відзначено 57 педагогічних працівників. За стабільність у роботі, досягнуті показники навчально-виховної роботи, творчої та громадської діяльності, участь колективів у районних заходах та згідно з Положенням про присвоєння статусу «Кращий загальноосвітній заклад району» колективи Петрівського НВК «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів» та Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів, Луганського дошкільного навчального закладу визнані кращими і нагороджені Дипломами.
Проблема кадрового забезпечення закладів освіти тісно пов’язана із соціальним захистом педагогічних працівників. У районі вирішуються питання соціального захисту вчителів. Стабільно виплачується заробітна плата педагогічним працівникам (двічі на місяць). При наданні літніх відпусток педагогам  повністю виплачені відпускні та кошти на оздоровлення (100%). Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» 30% педагогів отримали щорічну грошову винагороду за сумлінну працю.
            Сьогодення вимагає  підвищення ефективності управлінської діяльності, спрямованої на поліпшення кадрової ситуації в освітянській галузі, забезпечення тісної співпраці з вищими навчальними закладами щодо підготовки фахівців, максимальне забезпечення закладів освіти висококваліфікованими педагогічними кадрами. Тому основною тактикою відділу освіти є закріплення молодих спеціалістів на педагогічній роботі. Цьому сприятиме продовження практики виплати адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в загальноосвітніх навчальних закладах району, надання разової заохочувальної премії випускникам ВНЗ, які призначаються на роботу вперше у сільські заклади освіти.
За словами Президента України Петра Порошенка «реформа освіти є одним із головних напрямів «Стратегії реформ – 2020». Зокрема, на 12-му засіданні Національної ради реформ Президент України зазначив, що крім забезпечення обороноздатності держави, освіта є першим нашим пріоритетом, і в центрі нового закону «Про освіту» має бути Його Величність Вчитель, та наголосив на важливості відновлення престижу вчительської праці. Вагомими складовими кадрової політики в плані матеріального стимулювання педагогічних працівників мають стати продовження практики виплати надбавок за напруженість та складність у роботі, компенсація витрат за проїзд учителям, які доїжджають до роботи, здійснення щомісячних доплат педагогам, які підготували переможців обласних заходів. Стимулювання високоякісної педагогічної праці на підставі об'єктивної її оцінки згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик сприятимуть діючі положення: «Вчитель-авторитет», «Золотий фонд педагогічної Петрівщини», «Педагогічна надія», районні педагогічні премії імені  В. О. Сухомлинського,
С. П. Логачевської, О. Г. Скориніна, відзнака «За відданість справі».
Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства, поліпшення їхнього соціально-економічного становища, морального і матеріального стимулювання  професійної діяльності - одне з пріоритетних завдань відділу освіти.
Упродовж останніх двох десятиліть сучасний стан вітчизняної системи середньої освіти прийнято характеризувати з позиції хронічної недостатності її фінансування. У цій ситуації неминуче відходять на задній план усі інші проблеми, зокрема щодо оновлення змісту освіти, забезпечення якості освіти, професійного розвитку учительства тощо. Загальноприйнятим є і уявлення про те, що майже всі ці проблеми породжуються перш за все недостатнім фінансуванням.
Аналіз стану освіти району та тенденції, які мали місце у 2015/2016 навчальному році, свідчать про те, що органами виконавчої влади, керівниками закладів освіти району проводилася значна робота щодо виконання законодавства про загальну середню освіту, створення умов для забезпечення громадянами рівного доступу до якісної освіти, її інтеграції у загальноєвропейський освітній простір.
Незважаючи на непросту ситуацію в країні, у районі  системно здійснюються заходи щодо захисту та фінансування освітньої галузі.
Для забезпечення функціонування закладів освіти району затверджено бюджет  загального та спеціального фонду (бюджет розвитку) з урахуванням змін у сумі 31878,7 тис. гривень, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 21499,8 тис. гривень, на енергоносії – 4774,3 тис. гривень, на харчування учнів – 1448,8 тис. гривень, на інші видатки – 4149,7 тис. гривень.
Своєчасно, у повному обсязі забезпечуються виплати заробітної плати працівникам освіти.
Стовідсотково здійснюються виплати на оздоровлення педагогічним, бібліотечним і медичним працівникам.
У 2016 році збережено надбавки педагогічним працівникам навчальних закладів у граничному розмірі 20% та працівникам бібліотек – 50%.
У непростих умовах запровадження жорсткої економії бюджетних коштів, використовуються всі можливості для створення належних умов функціонування навчальних закладів та розвитку їхньої матеріально-технічної бази.
Із метою підвищення або збереження кваліфікації педагогічних працівників проводиться фінансування на відрядження та оплату послуг із курсової перепідготовки.
Із  метою стабільного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів району модернізується, поповнюється матеріально-технічна база. За рахунок різних джерел фінансування у 2016 році  придбано обладнання на суму 454,9 тис. грн.
На проведення капітальних та поточних ремонтних робіт у 2016 році використано 6398,2 тис. грн.
У період підготовки ЗНЗ району до роботи у новому 2016/2017 навчальному році та в осінньо – зимовий період проведено  організаційно – практичні заходи щодо:
            - будівництва каналізаційних мереж та споруд будівлі центру дитячої та юнацької творчості;
            - реконструкції каналізаційних мереж та споруд Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів;
            - поточного ремонту спортивного залу Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів;
            - поточного ремонту даху Петрівського НВК, Володимирівської та Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів.
            У рамках участі в проекті «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», організатором якого є український фонд соціальних інвестицій, у поточному році продовжено реалізацію мікропроекту  «Покращення надання умов освітніх послуг для громади смт Петрового. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності навчально-виховного комплексу». Загальна вартість проекту становить 1250,0 тис. грн. Усього ж у 2015-2016 роках буде освоєно більше 2 млн. грн.
            Завдяки участі району у спільному проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у квітні 2016 року завершено реалізацію мікропроекту «Капітальний ремонт: заміна вікон на металопластикові» у Новостародубській ЗШ І-ІІІ ступенів вартістю 309,4 тис. грн.
            За сприяння голови районної державної адміністрації Завалія Сергія Володимировича у 2016 році   буде  проведено капітальний ремонт (заміну) віконних прорізів у приміщенні Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів та капітальний ремонт теплосистеми Петрівського НВК  «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія». Дані проекти виконуються за рахунок  фінансування з державного фонду регіонального розвитку.
До початку навчального року планується поліпшити умови навчання у приміщенні Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, а саме: виконати капітальний ремонт (заміну) віконних прорізів. Даний захід реалізується у рамках програми «Місто – нашими руками» за рахунок  фінансової підтримки  Групи компаній «Метінвест»  - 140,0 тис. грн. та РБ – 140,0 тис. грн. Узагалі капітальний ремонт (заміна) віконних прорізів у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів освіти району є одним із пріоритетних заходів щодо зменшення використання  паливно – енергетичних ресурсів. Стан виконання відображено в діаграмі. 
Для забезпечення безперебійного проходження навчального процесу  проведено підготовку  паливно – енергетичних  господарств  ЗНЗ  району до  роботи у новому 2016/2017 навчальному році та  в осінньо – зимовий період. Виконано поточні   ремонтні роботи в приміщеннях топкових та котелень, проведено щорічну повірку та технічний огляд газовикористовуючого обладнання. Здійснено технічний огляд газових котлів.  На початок опалювального періоду загальноосвітні навчальні заклади освіти на 100% забезпечені    твердим паливом.
  У зв’язку з тим, що сільські загальноосвітні навчальні заклади є малокомплектними з невеликим контингентом, виділених коштів на утримання навчальних закладів вистачає тільки на 11 місяців.  Проблема полягає в тому, що фінансування закладів освіти відбувається централізовано відділом освіти. І хоча за формульним розрахунком школи забезпечені фінансуванням повністю, але реально ми його не бачимо, адже малокомплектні школи, у яких навчається по 5-10 учнів, «відтягують» на себе ці кошти. Так, вартість утримання одного учня у закладах освіти Петрівського району становить – 17276 грн. (вартість утримання одного учня Зеленської ЗШ І-ІІІ ступенів у 2016 році становила 29565,00 грн., а Петрівської ЗШ І ступеня - 7717,00 грн.).
  Першочерговим завданням для нашої школи є вихід на середньоєвропейські показники кількості учнів у класі та співвідношення кількості учнів і вчителів. Це стане однією із передумов переходу до «бюджетування, яке зорієнтоване на результат», на  необхідності якого наголошують іноземні експерти. Зокрема, експерт Світового банку М. Мерсер зазначає: «Фінансування освіти в Україні не відповідає меті її існування, адже тут існує виключно постатейне бюджетування і немає бюджетування, спрямованого на результат. Поява програмно-цільового бюджетування означатиме надання можливості навчальним закладам подавати проекти своїх бюджетів, які б нагадували проекти бізнес-планів».Потрібні реформи.
В умовах суворої фінансово-бюджетної дисципліни при витрачанні бюджетних коштів питання енергозбереження та енергоефективності має надзвичайно важливе значення в закладах освіти. Основною метою на теперішній час та найближчу перспективу є надійне, економічно-ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення закладів освіти за умов раціонального використання енергоносіїв. У реаліях сьогодення першочерговим завданням керівника закладу освіти є проведення організаційних та маловитратних заходів, спрямованих на зменшення бюджетних витрат на енергоносії, оплату праці, обслуговування обладнання та продовження щоденного моніторингу споживання енергетичних ресурсів.

Шановні учасники конференції!

            Проблем перед освітянською галуззю району стоїть набагато більше, ніж мною окреслено, тому закликаю всіх до активного обговорення і внесення  слушних пропозицій.
            Переконаний, що спільними зусиллями освіта району буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої освіти.
            Висловлюю щиру вдячність усім освітянам за творчу і сумлінну працю, а керівникам району, головам сільських, селищних рад, керівникам місцевих підприємств, батькам -  за активне сприяння розвитку освітянської галузі.
            Ми високо вшановуємо ваш духовно – інтелектуальний потенціал, вашу важку і натхненну працю.
            Сподіваюся, що набутий нами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію нових завдань розвитку освіти в районі.
            Вітаю всіх із початком навчального року. 
    Бажаю всім учасникам навчально-виховного процесу міцного здоровя, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру та злагоди в державі.

60 коментарів:

 1. Дуже цікава та змістовна доповідь - аналіз роботи системи освіти в нашому районі. Багато проблем, але їх можна вирішити тільки тоді, коли ми всі, педагоги Петрівщини, станемо однодумцями, творчими та наполегливими "енерджайзерами".
  Зміни в програмі початкових класів дадуть змогу якісно готувати дітей до використання отриманих знань у життєвих ситуаціях. А це, в свою чергу, дасть можливість підготувати компетентного та думаючого випускника початкової ланки навчання.

  ВідповістиВидалити
 2. У доповіді начальника відділу освіти, Москальця Г. Л., змістовно та ґрунтовно проаналізовано навчально-виховний процес 2015/2016 навчального року у школах району.
  Із виступу ми дізналися про досягнення та проблеми інших навчальних закладів, що дає стимул для прийдешнього творчого зросту.
  У промові акцентується увага на необхідності дій щодо поліпшення якості освіти у районі. Адже як говориться: «Якісна освіта – запорука успішного майбутнього!». Так, начальник відділу освіти, велику увагу приділяє профільному навчанню.
  Підбиваючи підсумки, робимо висновки, що необхідно більш плідно працювати, щоб отримати кращі результати.
  Дякую Григорію Леонідовичу та його команді (методистам відділу освіти) за глибокий аналіз діяльності минулого року. І бажаю всім у новому навчальному році здоров'я, щастя та радості, а також невичерпної енергії у здобутті нових перемог. Хай буде мир у Вашій оселі!

  ВідповістиВидалити
 3. Ознайомившись зі змістом доповіді, важко не погодитися у необхідності створення опорних шкіл. Вважаю, що вони мають перспективи, особливо в умовах сільської освіти.

  ВідповістиВидалити
 4. Переглядаючи доповідь начальника відділу освіти, було дуже приємно бачити свою школу не на останньому місці. Правда найнищий показник у нас таки існує - це позашкільна освіта. І справа тут не лише в проблемі кадрів.

  ВідповістиВидалити
 5. Я вважаю, що щорічна доповідь Григорія Леонідовича - це гарна традиція, яка дає змогу побачити досягнення свого педагогічного та учнівського колективів за минулий навчальний рік порівняно з іншими закладами освіти та стимулює до активних дій в новому. Завдання зрозумілі: освоєння нових змін у програмах, розроблення заходів з енергозбереження, осучаснення вчителів та підвищення результативності навчання.
  Дякую усім працівникам ВО за співпрацю, допомогу, підтримку та розуміння. Бажаю всім вдалого старту!!!

  ВідповістиВидалити
 6. Познайомившись із доповіддю Москальця Г.Л.,мимоволі приходиш до висновку: є фахівці, для яких пошук став способом життя. Я маю на увазі роботу колег, методистів, інспекторів райво. Свідченням результативності роботи є перемоги, досягнення шкіл району, окремих керівників і вчителів.Шкода, що ці прізвища повторюються, вони майже не змінні.Я веду до того, що кожен на своєму робочому місці має "позитивно сприймати зрушення, що відбуваються в освіті, адаптуватися до них, трансформувати в собі нову освітньо - світоглядну парадигму"( цитую слова доповідача). Конкретні завдання визначені, реалізовувати їх необхідно вже сьогодні, бо діти живуть і навчаються сьогодні.Бажаю всім творчих злетів!

  ВідповістиВидалити
 7. Традиційно, кожного року, уважно перечитую доповідь начальника відділу освіти про підсумки минулого та завдання на новий навчальний рік. Звичайно, роблю певні висновки для себе. Усвідомлюючи,що завдання перед сільським вчителем стоять непрості, є цілий ряд невирішених проблем, але прочитавши доповідь, розумієш, що вирішення цих проблем частково залежить і від тебе, від твоєї професійної майстерності. Тому, хочеться побажати всім освітянам здоров'я, та творчих успіхів в новому навчальному році!

  ВідповістиВидалити
 8. Дуже цікава інформація стосовно змін у програмі початкової освіти. Ці зміни вже давно були необхідні.Це крок вперед.
  Бажаю всім колегам здоровя та творчої наснаги в новому навчальному році.

  ВідповістиВидалити
 9. Дуже змістовна та ґрунтовна інформація про розвиток системи освіти району за минулий навчальний рік.
  Необхідність поліпшення якості освіти у районі, на даному етапі розвитку суспільства, тісно пов'язаний із матеріально - технічним забезпеченням освітніх закладів. Сучасне інформаційне суспільство йде вперед "семимильними кроками", а шкільні комп'ютери початку століття мають вже вигляд музейних експонатів.Тож в наступному навчальному році потрібно звернути увагу на цю проблему...(Дуже сумно коли на конкурсах та олімпіадах діти змушені користуватися своїми ПК). Адже як говориться: «Якісна освіта – запорука успішного майбутнього!», а майбутнє за інформаційними технологіями.
  Бажаю всім колегам у новому навчальному році здоров'я, миру,щастя та радості.

  ВідповістиВидалити
 10. Дуже змістовна та корисна доповідь. Вона дає зрозуміти на що доведеться звернути увагу у новому навчальному році.Також приємно було читати про досягнення наших учнів та вихованців. Це беззаперечна заслуга вихователів та вчителів. Так тримати! Дуже дякую! Успіхів у новому навчальному році!

  ВідповістиВидалити
 11. Ознайомившись із змістом доповіді, я погоджуюся, що головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процессу. Але залишається проблема наступності між початковою та старшою ланками. Цю роблему наступності можна розв’язати лише за умов реалізації єдиної лінії гармонійного розвитку дитини на етапах початкової та старшої ланок освіти, освітньо-виховний процес повинен бути спрямований на становлення особистості дитини та розвиток її компетентностей.

  ВідповістиВидалити
 12. Ознайомившись із змістом доповіді, я погоджуюся, що головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процессу. Але залишається проблема наступності між початковою та старшою ланками. Цю роблему наступності можна розв’язати лише за умов реалізації єдиної лінії гармонійного розвитку дитини на етапах початкової та старшої ланок освіти, освітньо-виховний процес повинен бути спрямований на становлення особистості дитини та розвиток її компетентностей.

  ВідповістиВидалити
 13. Доповідь глибока, змістовна, подано аналіз реального стану розвитку освіти у нашому районі. Справедливо вказані недоліки, визначені проблемні моменти. Позитивним є те, що автор бачить і окреслює шляхи їх подолання. Вцілому зміст викладеного додає оптимізму і віри,додає наснаги і бажання працювати. Всіх вітаю з початком нового навчального, успіхів і творчих злетів!

  ВідповістиВидалити
 14. "Піднесення престижу педагогічного працівника через його достойне матеріальне, і перш за все, високе моральне заохочення є одним із стратегічних завдань".Це одне із головних питань, яке повнинна охоплювати сучасна реформа освіти. Шановні колеги, бажаю Вам здоров'я, терпіння та гарних учнів!

  ВідповістиВидалити
 15. Дуже цікава та змістовна доповідь. Розвантаження навчальних програм для учнів 1-4 класів передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей учасників навчально-виховного процесу. Дасть змогу побачити наскільки учень може застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях, і чи готовий до повноцінної участі в житті суспільства. Бажаю всім здоров'я ,терпіння та творчих успіхів в новому навчальному році!

  ВідповістиВидалити
 16. Погоджуюся з думкою доповідача щодо поліпшення якості знань учнів, рівня їхньої вихованості та розвитку шляхом внесення змін у зміст та організаційні форми науково-методичної роботи. Навчальні програми повинні бути націлені на розвиток критичного мислення, комунікативних навичок, творчої винахідливості та навичок взаємодії.
  Вимоги до вчителя високі: треба бути гнучким, творчим, готовим до змін педагогом та ще й навчити дітей навичкам самоосвіти, самонавчання. Мотивацією для цього є матеріально-технічне забезпечення школи, гідна оплата праці, "піднесення престижу педагогічного працівника через його достойне матеріальне, і перш за все, високе моральне заохочення".
  Здоров'я і натхнення у новому навчальному році!

  ВідповістиВидалити
 17. Серед усіх побажань, висловлених учасниками обговорення доповіді, на першому місці - побажання здоров'я. І це зрозуміло, коли людина здорова - вона має плани, бачить шляхи їх реалізації, хоче досягти певних висот. А коли втрачає здоров'я? Більшість колег мене знає, і навряд чи назве песимістом. Але дані про здоров'я наших учнів не викликають у мене оптимстичних настроїв. Частина дітей шкільного віку мають хронічні хвороби, які ускладнюються за роки навчання у школі.(Не буду вдаватися до аналізу стану здоров'я дітей, скажу тільки, що це проблема державного масштабу.) Чи знаємо ми, учителі, про ці хвороби? Можливо. Чи звертаємо увагу на те, як сидить дитина за партою, чи рухається на перерві? Іноді. А дитина має більшу частину часу рухатись, так створено природою. Згадую нашу поїздку у школу Гузика, їхні танці на перервах... Зарядкою перед уроками і навантаженням на уроках фізичної культури здоров'я наших учнів ми не збережемо, а тому у цьому напрямку нам треба усім довго і плідно працювати. Уже маємо лист ІМЗО від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 “Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”, який, на мою думку, стимулюватиме нас до реалізації цього виклику.Усе залежить від нас, колеги, і щасливе життя наших здорових учнів (частково) теж! Дякую Григорію Леонідовичу і всій методичній службі за глибокий аналіз досягнень і недоліків нашої роботи. Працювати є над чим. Бажаю усім ЗДОРОВ'Я і терпіння!

  ВідповістиВидалити
 18. Ознайомившись зі змістом доповіді стає зрозуміло на що необхідно звернути увагу в 2016-2017 н.р.
  Погоджуюсь з колегами, зміни у програмі початкової освіти необхідні перш за все для всебічного розвитку учнів. Надіюсь, що ці зміни допоможуть вчителям та батькам учнів досягти бажаних результатів.
  Бажаю колегам у новому навчальному році щастя, здоров'я, наснаги та терпіння !

  ВідповістиВидалити
 19. Дуже гарна та змістовна доповідь,чітко видно всі досягнення 2015-2016 н.р.,а також видно над чим потрібно буде попрацювати в наступному навчальному році.Також задоволена змінами у програмі початкової освіти,впевнена що зміни підуть на краще.Велике дякуємо за гарну доповідь!Всім бажаю успіхів в новому навчальному році!

  ВідповістиВидалити
 20. Приємно читати доповідь і бачити результати роботи нашого освітнього простору. Дуже добре, що на сучасному етапі розвитку освіти особлива увага приділяється оснащенню шкіл мультимедійним обладнанням. Наявність сучасного обладнання дає можливість виходити за межі формату "урок". Зміни у програмі дають можливість вчителю виявити свою креативність і підняти ланку початкової освіти на вищий щабель. Багато, дуже багато у цьому навчальному році покладається на вчителя. Давайте виправдаємо ці надії. Бажаю здоров"я, наснаги та перемог.

  ВідповістиВидалити
 21. Ознайомившись з доповіддю, цілком погоджуюсь з думкою, що " інформатизація дозволяє від авторитарної школи перейти до педагогіки співпраці, коли вчитель та учень, знаходячись у рівному відношенні до інформаційних ресурсів, стають партнерами при провідній ролі вчителя, а використання інформаційних технологій у системі освіти сприяє створенню «комп'ютерної методології навчання», яка зорієнтована в першу чергу на інтеграцію всіх видів навчальної діяльності й підготовку суб'єктів освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства". Маю надію, що цьому сприятимуть завдання, заплановані до 2020 року у напрямі інформатизації району.

  ВідповістиВидалити
 22. Познайомившись з доповіддю Григорія Леонідовича, ще раз переконуюсь в тому, що є чим пишатись педагогам нашого району. Завдяки підтримки і допомоги методичного кабінету району, творчі вчителі впевнено крокують, підвищуючи свій професійний рівень. Сьогодні стрімко відбуваються зміни в освіті. Нові технології змінюють роль вчителя, викликають необхідність в створенні нових педагогічних прийомів і нових підходів. Тому всим бажаю, щоб реформа виправдала наші сподівання. Здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру шановні колеги.

  ВідповістиВидалити
 23. Доповідь змістовна, проведений аналіз дуже глибокий, чітко окреслені завдання. Погоджуюсь, що патріотичне виховання молоді є одним із пріоритетів сьогодення.
  Всіх вітаю з початком нового навчального року!)

  ВідповістиВидалити
 24. Г. Л. Москалець в соїй доповіді глибоко проаналізував досягнення в розвитку освітян Петрівщини та вказав напрямки подальшого її розвитку. Цікаво було дізнатися про досягнення закладів району та окремих педагогів на районному, обласному та всеукраїнському рівні. Приємно, що ми вже приступили до впровадження першого етапу реформування освіти- це створення опорного закладу та філій. Думаю, що це піде на користь, впершу чергу учням. Єдине що непокоїть, чи не буде так, що всі кошти будуть спрямовані на оснащення опорної школи, а філії будуть виживати хто як зможе. Бажаю успіхів у здійсненні намічених планів усім працівникам освіти петрівщини.

  ВідповістиВидалити
 25. Доповідь Григорія Леонідовича вкотре переконує в тому, що від успіху в роботі, від відчуття зворотного зв'язку з учнями і від віддачі учнями знань і бачення удосконалення своїх знань, мислення - залежить настрій учителя і його здатність до творчої роботи.Шановні колеги, успіхів,здійснення мрій, миру у новому 2016/2017 навчальному році.

  ВідповістиВидалити
 26. Одним з найактуальніших питань сучасної початкової школи є розвантаження програм. В доповіді Григорій Леонідович наголошує на тому, що "необхідно, щоб зміст освіти, методи навчання, ритм уроку,режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками, дизайн середовища - все працювало на вікові потреби і розвиток дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров'ю молодших школярів" - я підтримую такий гуманістичний підхід до вирішення проблеми перевантаженості учнів початкової школи.
  Вітаю розвантаження програм. Сподіваюсь на зменшення наповнюваності класів в початковій школі саме з метою збереження здоров'я дітей і ефективного розвитку їх здібностей; тому що молодший шкільний вік - це час, коли закладаються основи багатьох фізичних і моральних якостей особистості, тому слід особливо вдумливо ставитися до індивідуальних нахилів та здібностей дітей; створити вчителю можливості цілеспрямовано, без шкоди для учнів організувати їх якісне навчання.

  ВідповістиВидалити
 27. В доповіді начальника відділу освіти дається грунтовний вичерпаний аналіз стану освіти району. Так, ми живемо у час переходу до високотехнологічного суспільства і наша українська освіта хоче ввійти у світовий освітній простір. І хочеться мати надію, що у нас не буде, як у тому народному прислів'ї: "Коваль коня кує, а жаба і собі лапу дає"
  ВідповістиВидалити
 28. У доповіді начальника відділу освіти Москальця Г.Л. окреслено широке коло проблем. Зачіпає за живе проблема профілізації в старшій школі. На мою думку, в найближчий час вона не матиме позитивного вирішення не лише в нашому районі, але і в більшості регіонів нашої держави. Спостерігається стійка тенденція до зменшення контингенту учнів, відсутність можливості вибору старшокласниками бажаного профілю навчання, неможливість конкурсного відбору в профільні класи, недостатня підготовка вчителів.
  Цим можна пояснити низьку ефективність профільного навчання. А якщо немає позитивного результату, то чи не варто повернутися до універсального профілю, де всі предмети вивчаються на академічному рівні і дають можливість хоча б частково задовольнити потреби дітей в знаннях з різних предметів?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Не можу не погодитися з Вами. Дійсно, проблема профілізації старшої школи є однією із першочергових на сьогодні. Діти позбавлені можливості обирати профіль за власним бажанням. Бо з чого обирати, коли у школі лише один 10 та 11 класи і профіль вже давно визначено. Та і сама профілізація, на мою думку, повинна бути останнім кроком в професійному самовизначенні учня. І знову наголошую на самовизначенні. А обираючи профіль, ми керуємося багатьма дійсно об'єктивними показниками, такими як матеріально-технічне та кадрове забезпечення. І в останню чергу потребами самих учнів. Тож гадаю, що оптимізація освітнього простору буде хоч і болючим, але необхідним кроком до підвищення якості освіти. Сподіваюсь, що будуть створені оптимальні умови для роботи педагога і буде достойно оплачуватися наша праця. А з наших шкіл будуть виходити успішні, конкурентноспроможні учні. Бажаю всім оптимізму, професійної наснаги і мирного неба над головою!

   Видалити
 29. Оцінка нашої діяльності – це той дороговказ, те „друге дихання“, дякуючи якому ми, наприклад, сьогодні – Школа успіху. А успіх діяльності кожного навчального закладу залежить від управлінської команди (я маю на увазі відділ освіти), яка задає ритм і є локомотивом, тією стратегічною силою, з якою можна робити зміни за принципом „ми всі робимо одну справу“.
  Загальний ритм життя не дає можливості зупинятися або зволікати. Тож для забезпечення конкурентоспроможності освітньої установи і збереження її престижу, колектив має працювати у режимі безперервного розвитку й творчого пошуку.
  Бажаю успіху і миру нам усім.

  ВідповістиВидалити
 30. Як завжди, доповідь Москальця Г.Л. на щорічній серпневій конференції - це той приємний поштовх до творчої праці, який стимулює усі педагогічні колективи до самовдосконалення, розвитку. Доповідь характеризується грунтовним аналізом діяльності усіх педагогів району, чітко окресленими проблемами та завданнями на новий навчальний рік.
  З початком нового навчального року, шановні колеги! Творчості, мудрості, злагоди і миру усім!

  ВідповістиВидалити
 31. У доповіді начальника відділу освіти Москальця Г.Л. проаналізовані підсумки минулого навчального року та визначені пріоритетні напрямки роботи щодо виконання державної програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, визначені досягнення, позитивне в роботі педагогічних колективів. Сподіваюсь на те, що зміни, які нас чекають у новому 2016/2017 навчальному році допоможуть досягти кращих результатів!

  ВідповістиВидалити
 32. Я коментар залишу незвичайний,
  Нехай підніме настрій хоч на мить,
  Бо гріх цю доповідь спростить мовчанням:
  Вона як зірка правди всім горить!

  А правда всім одна – невтомна праця,
  Приправлена любов’ю до дітей.
  Вона в освіті, наче кров гаряча,
  Як генератор творчих дій, ідей…

  Читаючи цю доповідь прозору,
  Насичену, змістовну, непросту,
  Ми розуміємо, що це батьківське слово,
  Яке розвіяло невдач журбу .

  Григорій Леонідович, як батько
  Веде район, мов крихітне дитя.
  Піклується, радіє, часом плаче…
  А як інакше ?- це ж його життя!

  Увесь свій вільний час віддав освіті,
  Бо розуміє – це майбутній світ,
  Де центром будуть учні, тобто діти,
  І в їх душі залишимо ми слід.

  Спасибі вам за приклад працелюбства,
  За стійкість духу щирий вам уклін,
  Спасибі вам за ваше хвилювання
  Про долю всіх майбутніх поколінь!  ВідповістиВидалити
 33. У доповіді проаналізовано всі аспекти освітнього процесу, відзначено перемоги, вказано на певні недоліки. Опрацьована інформація заохочує до нових звершень!Варто лише пам'ятати, що головне завдання сучасного освіти - сформувати в учня ті навички і вміння, які є важливими для досягнення життєвих компетентностей, а те як досягти успіху у цій справі залежить від майстерності кожного вчителя. З початком нового навчального року! Успіхів вам, дорогі колеги!

  ВідповістиВидалити
 34. Цілком і повністю погоджуюсь із думкою Москальця Г.Л. про те, що успішна реалізація Державного стандарту залежить головним чином від учителя, його компетентності, ерудиції, уміння володіти найсучаснішими формами і методами організації навчально-виховного процесу. Розвантаження та оновлення програм позитивно вплине наефективість навчально-виховного процесу в початковій школі , яка залежить від створення учням умов для самовизначення й самовираження, у максимальному наближенні процесу навчання до запиів і можливостей молодшого школра, у вихованні особистості, здатної творити власне життя.
  Я бажаю нашим педагогам

  Творчих успіхів багато-багато!

  Щоб новий старт був плідним,

  Настрій - піднесено-мажорних!
  Олена Данильчук

  ВідповістиВидалити
 35. У доповіді начальника відділу освіти, Москальця Г. Л., змістовно та ґрунтовно проаналізовано навчально-виховний процес 2015/2016 навчального року у школах району.
  Із виступу ми дізналися про досягнення та проблеми інших навчальних закладів, що дає стимул працювати ще краще в новому навчальному році.

  ВідповістиВидалити
 36. Дякую за змістовну та цікаву доповідь Григорію Леонідовичу та всій методичній службі району.Ми можемо простежити за досягненнями як свого так і інших педагогічних та учнівських колективів нашого району за минулий навчальний рік.Це стимулює нас на кращі досягнення в роботі.Маю надію, що нова реформа виправдає наші учительські сподівання. Радуєте те, що головне питання сучасної початкової школи-розвантаження програми, а це ефективно впливатиме на якість та ефективність навчально-виховного процесу у початковій школі. Але хотілося щоб і на наповнюваність класів початкової ланки теж зверталася увага,а також на матеріально- технічне забезпечення теперішніх уже філій.
  Бажаю всім колегам у новому навчальному році крепкого здоров`я,сімейного затишку, натхнення, успіхів та миру.

  ВідповістиВидалити
 37. Григорій Леонідович проанізував всі позитивні і негативні моменти минулого навчального року,надихнув весь педагогічний колектив району на нові досягнення у новому навчальному році.

  ВідповістиВидалити
 38. Погоджуюся із словами Григорія Леонідовича,що незважаючи на непросту ситуацію в країні.у районі системно здійснюються заходи щодо захисту та фінансування освітньої галузі.Приємно отримувати вчасно заробітну плату,мати надбавки.Так тримати!!!

  ВідповістиВидалити
 39. Дякую за змістовну доповідь. Григорій Леонідович грунтовно проаналізував роботу закладів освіти Петрівщини, наголосив на здобутках, визначив проблеми та окреслив шляхи їх вирішення. Бажаю здоров'я,миру, злагоди, натхнення!

  ВідповістиВидалити
 40. Погоджують з доповідачем, що школа - це навчальна установа, що дає якісні знання і побудована на партнерських стосунках між учнем, вчителем і батьками.Лише компетентнісний учитель може виховати компетентного, соціально-адаптованого та конкурентно-спроможного випускника.Базою для поліпшення якості роботи з учнями має стати оновлення іноваційного простору, впровадження нових іноваційних технологій навчання й виховання.

  ВідповістиВидалити
 41. З доповіддю ознайомлена. Хочу підняти питання про роботу з учнями, які перебувають в складних життєвих умовах. Вчитель максимум, що може зробити - повідомити відповідні служби про проблему, а далі... На таких батьків ми не маємо жодних важелів впливу. З такими батьками діти не можуть продовжувати навчання ні в профільній школі, ні у ВНЗ. Вчитель намагається "випхати" учнів в професійне училище, щоб хоч якась освіта була в дитини в руках. Це одна з причин, чому по сільських школах відсутні 10-ті класи. Підтверджуючих документів про те, що класний керівник працював з безвідповідальними батьками є, а доля дитини від цього не змінюється, бо крім вчителя така дитина нікому не потрібна.Тож витримки, наснаги всім нам! Будемо сприймати зміни в освіті з оптимізмом.

  ВідповістиВидалити
 42. Величезний недолік сучасної школи в тому, що вона намагається, на мою думку, копіювати освітні системи інших держав. Школа повинна орієнтуватися на досягнення української педагогічної думки, український менталітет, народну педагогіку розумно поєднуючи все це зі світовими педагогічними надбаннями.
  Школа - це період освоєння складних дисциплін, які ведуть до формування початкових професійних інтересів. Дуже небезпечно, коли дитина обере невірний шлях, бо, помилившись у школі, важко виправити помилки у дорослому житті. На жаль, у сьогоднішній профільній освіті не передбачається безболісного переходу від одного профілю до іншого.

  ВідповістиВидалити
 43. Багато проблем, розкриті в доповіді, беруть за "живе". Одним із таких є результативність здачі ЗНО. Прикро бачити картину, що значний відсоток учнів склали ЗНО на низький рівень. А що робити, коли в 10-11 класи йдуть учні,які здебільшого мають низький та середній рівні навчальних досягнень. Ніхто не заперечить, що кожен вчитель мріє, щоб його учні успішно скали ЗНО. Це залежить не лише від вчителя, а, в першу чергу, від самих учнів, які, на жаль, не розуміють значущості здачі ЗНО, оскільки не планують вступати до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредетації, а у ВНЗ І-ІІ - сертифікати непотрібні. Сили, наснаги, терпіння і вмотивованих учнів у навому навчальному році.

  ВідповістиВидалити
 44. У доповіді начальника відділу освіти Москальця Г. Л. чітко, глибоко, змістовно подається інформація про стан розвитку освіти в Петрівському районі у 2015 - 2016 навчальному році.Вказано на досягнення та недоліки в роботі закладів, а також визначені завдання на 2016-2017 навчальний рік. Бажаю всім колегам своєї школи та району мудрості, віри, терпіння, оптимізму та мирного неба!

  ВідповістиВидалити
 45. Доповідь начальника відділу освіти Москальця Г. Л. про стан розвитку освіти в Петрівському районі у 2015 - 2016 навчальному році всебічно висвітлила досягнення та проблеми овіти нашого району за минулий рік. Незважаючи на певні недоліки освітянам нашого району є чим пишатися,адже головним показником нашої роботи є вступ наших випускників на державну основу у престижні навчальні заклади країни. Особливо хочеться відмітити роботу керівництва по ремонту та забезпеченню навчальної бази шкіл району попри складну ситуацію з фінансуванням освіти державою. Хочеться побажати всім педагогам району в новому навчальному році здоров'я, творчих успіхів і миру.

  ВідповістиВидалити
 46. Людмила Дяченко
  Змістовна та корисна доповідь. Погоджуюсь с колегами, зміни у програмі початкової освіти перш за все для всебічного розвитку учнів. Надіюсь, що ці зміни допоможуть вчителям і батькам учнів досягти бажаних результатів. Тому всім бажаю здоровя, щастя, благополуччя, творчих здобудків, миру.

  ВідповістиВидалити
 47. Учитель - професія найблагородніша. Люди, які себе їй віддають, дуже важко працюють. Тільки подорослішавши, колишні школярі розуміють, як на розвиток кар'єри, на їх формування, як особистості, вплинули улюблені, і не дуже, педагоги. Професія учитель, плюси і мінуси якій тісно переплелися, дуже непроста і, напевно, одна з найскладніших. Позитивна сторона - це постійне спілкування з дітьми. Якщо їх любити, то викладання принесе нам ні з чим не порівнянне задоволення. Постійно бути зі школярами, слухати їх ще такі "зелені" думки, бачити щирі посмішки - дорогого коштує.
  Професія вчитель вимагає від людини великого терпіння. Адже школярі не завжди бувають веселими, розумними і ввічливими. Всі малюки різні, і розгадати їх - це половина справи. Потрібно вміти знайти до всіх без винятку підхід.
  Зрозуміти мову, поринути в проблеми і розплутати їхні іноді складні взаємини теж зможе далеко не кожен дорослий чоловік. Поставлених завдань багато, і впоратися з ними повинна одна людина - учитель. Учитель - нелегка професія, з безліччю обов'язків і завдань. Але якщо до неї прикипіти всією душею і полюбити її всім серцем, віддача не змусить себе довго чекати. Років через 10-15 в двері класу постукає колишній двієчник, обійме і похвалиться своїми досягненнями. І тоді ми зрозуміємо, що життя прожите недаремно, навіть якщо це життя простого вчителя.
  Усім бажаю миру, здоров’я і вдячних учнів.

  ВідповістиВидалити
 48. Відразу скажу, що я за профільне навчання. На власному досвіді переконалася в його ефективності. Але чи може один профіль, крім універсального, об'єднати учнів 10-11 класів сільської школи, де в класі в середньому по 10 учнів?Чи не є створення профілю за таких умов нав'язуванням?Не всі ж 100% хочуть поглиблено вивчати біологію чи математику. Підтримую думку Інни Миколаївни, що варто повернутися до універсального профілю, а якщо й впроваджувати профільне навчання, то надавати можливість учням самим обирати профіль.

  ВідповістиВидалити
 49. Чудова традиція почати новий навчальний рік з підсумків минулого. У доповіді Григорія Леонідовича окреслено широке коло проблем. Зважено плюси і мінуси роботи педагогічних колективів. Є над чим замислитись перед початком нового старту. Адже всі зміни які несе сьогодення потрібно прийняти з оптимізмом. Розвантаження програм у початковій ланці, контроль з боку батьків (тільки зараз у більшості батьків приблизно так: шашлик, побухать, телік, інет, шопінг і т.д. а дитина, дитина і сама виросте), нові підходи до виховної роботи. Новій школі потрібні нові вчителі, які не будуть жити поглядами XІX століття, а працювати по новому в режимі постійного творчого пошуку. І тоді кожна дитина матиме право на успіх у житті. Бажаю успіху і миру нам усім!

  ВідповістиВидалити
 50. Щиро дякую Григорію Леонідовичу за, дійсно, глибоку та змістовну доповідь,з якої видно успіхи та "промахи" своєї та інших шкіл, широко розгорнуто проблеми, певні успіхи нашої освіти.Є над чим працювати, чого досягати. Так тримати! Всім колегам гарного та легкого початку в навчальному році, злагоди в сім'ях, миру!

  ВідповістиВидалити
 51. Дуже цікава і змістовна доповідь.Дякую!
  Всіх вітаю з початком нового навчального року!

  ВідповістиВидалити
 52. Змістовною та цікавою є доповідь Григорія Леонідовича.Детально проаналізовано навчально - виховний процес.Вказано на недоліки та проблеми,названо успіхи та перемоги,натрацювання та поставлено низку нових завдань.Бажаю всім у новому навчальному році виключно успішних та результативних кроків на шляху створення нової України для себе й майбутніх поколінь.

  ВідповістиВидалити
 53. Подобається напрям пріоритетної мети української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Дай Бог!

  ВідповістиВидалити
 54. Глибокий аналіз усіх напрямків роботи освітньої галузі району породив двояке відчуття: з одного боку - це гордість і задоволення від успіхів і досягнень (чи могли ними похвалитися років 10 тому назад?), а з іншого - усвідомлення того, що головне завдання ми так і не вирішили і що треба зробити, щоб наші учні були освіченішими, успішнішими? На першому місці - формування компетентного вчителя. Як завжди в усі часи - кадри вирішують все! Завдання методичної служби в школі вбачаю у тому, щоб достукатися до кожного вчителя, домогтися від нього усвідомлення, нагальної потреби вчитися, пізнавати, апробувати, експериментувати, бути не байдужим до своєї професії і себе самого. Запаліть в собі Сонце!


  ВідповістиВидалити